Jak provedu hromadné nabití nebo vybití všech karet?

Hromadně můžete karty nabíjet či vybíjet v sekci Firemní finance -> Finance -> Finanční toky, kde v pravé části obrazovky zvolíte buď červené tlačítko Vybít, nebo zelené tlačítko Nabít.

0