Jak se přihlásit do mobilní aplikace?

Do mobilní aplikace Fidoo se uživatel přihlásí shodnými údaji jako do webové aplikace Fidoo. V rámci prvního přihlášení si může zvolit bezpečnou přihlašovací metodu (Face ID, Touch ID. nebo gesto) a také si zvolí svůj mobilní PIN.

2+