Search
Close this search box.
 1. Sekce Moje finance – Cesťáky – Přidat cesťák (uprostřed nahoře) – Žádost.

  V levé části obrazovky se objeví mapa, do pravé části vyplňte vše potřebné následovně:

 2. Informace o cestě – zadejte název cesty a osobu, která o cestu žádá. Můžete zvolit někoho jiného než sebe a žádost vyplnit za ní/něj. Žádost se objeví v cesťácích vám i osobě, která je v ní uvedená.
  Informace o cestě
 3. Trasa – popište celou trasu, tedy odkud a kam jedete a jaký dopravní prostředek zvolíte.
  – Kliknutím na Tlačítko přidat (vlevo mezi body) nebo na Přidat další bod trasy (uprostřed pod sekcí Trasa) přidáte další úseky trasy.
  Kliknutím na :Koš_ikona: (vpravo) smažete úsek trasy.        
  Při zahraniční cestě můžete kliknutím na +přidat přechod zvolit datum a čas přechodu hranic.

 4. Doplňující informace – vyplňte nákladové středisko a projekt, případně vyberte spolucestující ze seznamu uživatelů.
  Doplňující informace
 5. Stravování – zaškrtněte dny, kdy máte zajištěné stravování.
 6. Odhad dalších nákladů – vyplňte všechny náklady, které budou spojené s pracovní cestou. 
  Poznámka: Pokud máte nastavené schvalování cesťáků až od určitého limitu, budou se tyto ostatní náklady + peníze na cestu do limitu započítávat. 
 7. Peníze na cestu
  Zvolte způsob zaslání peněz zaškrtnutím jedné z možností.
  – Zadejte částku a v případě hotovosti měnu, při volbě výplaty na kartu zvolte kartu a datum nabití.

 8. Dokumenty – sem můžete nahrát např. pozvánku nebo třeba písemné vyslání na služební cestu.
 9. Přehled nákladů – ukazuje přehled cestovních nákladů, detaily zobrazíte po kliknutí na Zobrazit detaily nákladů pod přehledem.
 10. Žádost Uložte nebo Uložte a odešlete ke schválení.
 11. Pokud jste zadali spolucestující, zkontrolujte zobrazený seznam, případně nevyhovující odznačte a poté Odešlete ke schválení.

Duplikace Žádosti

 1. Sekce Moje finance – Cesťáky – záložka Žádosti – klikněte Žádost, kterou chcete duplikovat. 
 2. Klikněte na   (vpravo nahoře) a zvolte Duplikovat Žádost. 
 3. Zadejte termín, na který si přejete duplikovanou Žádost posunout a zvolte Posunout termín. 

Nejčastější dotazy k vytváření cesťáků (žádosti)

Spolucestující můžete přidat pouze do otevřené Žádosti či Zprávy v části Doplňující informace tak, že je vyberete ze seznamu uživatelů (může jich být více). Po uložení a odeslání ke schválení se všem spolucestujícím vytvoří v jejich aplikaci stejná Žádost/Zpráva, kterou následně sami odešlou ke schválení. Vytvořit Zprávu ze Žádosti a přidat k ní výdaje však musí každý sám.

 1. Ve webové aplikaci zvolte sekci Moje/Týmové finance → Cesťáky.
 2. Kliknete na zelené tlačítko Přidat cesťák.
 3. Zvolte, zda si přejete zadat Žádost či Zprávu.
 4. V sekci Informace o cestě vyplňte jako Cestovatele osobu, které chcete cesťák vytvořit.
 1. Sekce Moje finance – Cesťáky – Žádosti/Zprávy klikněte na Žádost/Zprávu. 
 2. Klikněte na a zvolte Odeslat kopii dalším cestujícím.
 3. Vyberte uživatele a zadejte Odeslat kopii.