Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Běžný uživatel Vyúčtování výdajů Úprava a odeslání výdaje ke schválení

Úprava a odeslání výdaje ke schválení

Webová aplikace

 1. Sekce Moje finance – Výdaje – klikněte na výdaj a zvolte Upravit.
 2. Doplňte potřebné údaje a zvolte Uložit nebo Uložit a odeslat ke schválení.

Mobilní aplikace

Úprava hotovostního výdaje
Přehrát video
 1. Přihlaste se do aplikace nebo zvolte Výdaje ve spodním menu.
 2. Klikněte na výdaj a zvolte Upravit.

 3. Doplňte povinné údaje a zvolte Odeslat ke schválení. 

Hromadné odeslání výdajů na schválení

Hromadné odeslání výdajů na schválení
Přehrát video

Povinná pole

Trvale nastavená povinná pole jsou:

 • Název výdaje
 • Datum uskutečnění výdaje
 • Částka

Bez těchto údajů nevytvoříte výdaj.

Volitelná povinná pole jsou:

 • Nákladové středisko
 • Poznámka
 • Projekt
 • Účtenka

Bez těchto údajů neodešlete výdaj ke schválení.

Nejčastější dotazy k webové či mobilní aplikaci

 • Základní povinná pole se při platbě kartou vyplní sama. V případě, že tvoříte hotovostní výdaj, vám aplikace bez zadání těchto údajů nedovolí výdaj vytvořit.
 • Volitelná povinná pole si nastavuje společnost sama a o jejich nastavení vás informuje. V případě, že nevyplníte toto pole, vás aplikace při odeslání výdaje ke schválení upozorní a výdaj neodešle.

Nákladová střediska může k výdaji přidat vlastník výdaje (ten, kdo výdaj vytvořil) nebo Účetní v editaci výdaje.

 1. V sekci Moje/Firemní finance vyberte libovolný výdaj.
 2. V pravé části obrazovky se zobrazí detail výdaje spolu s tlačítkem se třemi tečkami.
 3. Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete do detailu výdaje.
 4. V detailu v sekci Pokročilé informace můžete k výdaji přidat nákladové středisko.

Nákladových středisek můžete k jednomu výdaji přidat libovolné množství. Vždy ale můžete vybírat jen z těch, které již byly pro vaši společnost nastaveny Účetní.

Výdaj můžete editovat ve chvíli, kdy je ve stavu Otevřený – tedy není zaslán ke schválení nadřízenému nebo účetnímu. Pokud se výdaj zobrazuje jako Schválený, kontaktujte ve vaší firmě osobu s rolí Účetní, která může výdaj zamítnout. Tím se jeho status vrátí na Otevřený a výdaj budete moci upravit, v případě hotovostního výdaje máte možnost takový výdaj smazat.