Jak pracuje Fidoo s kompresí obrázků účtenek nahraných do mobilní a webové aplikace?

Při nahrání účtenky ve webové aplikaci ke kompresi obrázků nedochází. Při nahrání účtenky v mobilní Fidoo aplikaci je rozlišení obrázku sníženo. To má za následek úsporu dat mobilního internetu a nižší kvalitu obrázku. Komprese je zvolena tak, aby i po snížení rozlišení byla účtenka dobře čitelná a splňovala požadavky na archivaci účetních dokumentů.

Jinými slovy, vy nepoznáte rozdíl, neztratí se kvalita ani čitelnost účtenky, ale nezatěžujeme tolik vaše mobilní data.
2+