Jak přidat nákladové středisko k výdaji?

Nákladová střediska může k výdaji přidat vlastník výdaje (ten, kdo výdaj vytvořil) nebo Účetní v editaci výdaje. V sekci Moje/Firemní finance vyberte libovolný výdaj. V pravé části obrazovky se zobrazí detail výdaje spolu s tlačítkem se třemi tečkami. Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete do detailu výdaje. V detailu v sekci Pokročilé informace můžete k výdaji přidat nákladové středisko. Nákladových středisek můžete k jednomu výdaji přidat libovolné množství. Vždy ale můžete vybírat jen z těch, které již byly pro vaši společnost nastaveny Účetní.

0