Search
Close this search box.

Co si připravit

Nákladová střediska a projekty

Stáhněte si vzorový soubor pro import a doplňte do něj název a zkratku střediska nebo projektu

Členění DPH a předkontace

Připravte si seznam členění DPH a předkontací, které budete řadit k výdajům.