Schvalovací procesy ve Fidoo

Možnosti nastavení

Nastavení schvalování může ve Fidoo provést osoba s rolí Hlavního správce mnoha způsoby. Obecně lze nastavit schvalování jednoúrovňové, nebo dvoúrovňové. Tzn. můžete zvolit, zda bude ke schválení všech výdajů uživatele zapotřebí dvou nadřízených, nebo budete požadovat dvouúrovňové schválení až od určité částky.

Dále můžete mít nastavené různé schvalovatele pro každou z těchto oblastí: Výdaje, Cesťáky, Dobíjení karet, Správa karet a Notifikace o dobití karty.

Zvlášť stojí tzv. Účetní schválení, které může provádět pouze uživatel s rolí Účetní. V tomto případě se sice jedná o schvalování, nicméně Účetní ve Fidoo schvaluje agendu, která již prošla schválením nadřízených. Toto schválení je tedy spíše na úrovni kontroly, zda u výdajů nechybí žádné podklady (účtenky, faktury), jestli jsou dostatečně vyplněny pro následné vyúčtování (přidáno nákladové středisko, poznámka apod.). Více se o tomto schválení dozvíte v příslušném článku

Schvalování mnohdy nemusí být stejné u všech osob napříč firmou. Z toho důvodu si jej můžete u jednotlivých uživatelů nastavit individuálně. V sekci Nastavení -> Lidé, se vám po výběru uživatele v pravé části obrazovky zobrazí detail uživatele se záložkou Schvalování. V této záložce zvolíte možnost Individuální nastavení a přepíšete ho podle vašich požadavků. Protože se nastavení karet řídí nastavením uživatelů, propíše se ihned do nastavení osobní karty uživatele.  

Schvalovací proces

Pokud uživatel vytvoří výdaj a patřičně jej upraví (přiložení účtenky, poznámky), odešle ho ke schválení svému schvalovateli výdajů. Po odeslání ho nemůže už nijak editovat. Schvalovatel výdaj v ideálním případě schválí, čímž se výdaj v procesu posouvá k účetnímu schválení. Pokud Účetní zjistí jakýkoliv nedostatek, může (stejně jako schvalovatel) výdaj zamítnout, čímž se dostane k uživateli, který jej vytvořil. Jakmile je výdaj Účetně schválený, nadále s ním může pracovat pouze Účetní, a to v rámci Účetních exportů.

Nechci využívat funkci Schvalování

V případě, že funkci schvalování využívat nechcete, doporučujeme, aby Hlavní správce využil níže popsané nastavení.  

V sekci Nastavení -> Firma -> Schvalování, se dostanete do sekce, kde nastavujete schvalování na úrovni firmy. Zvolte jednoúrovňové schvalování a pole Schvalování výdajů, Schvalování cesťáků a Notifikace o dobití karty nechte prázdná.

Následně v pravém horním rohu klikněte na černé tlačítko Přepsat všechna individuální nastavení. Tím změníte nastavení všech uživatelů a karet ve firmě tak, že se budou řídit nastavením na úrovni firmy.

0
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Podobné návody