Jak upravit nebo smazat výdaj, který jsem již poslal/a ke schválení?

Výdaj můžete editovat ve chvíli, kdy je ve stavu Otevřený – tedy není zaslán ke schválení nadřízenému nebo účetnímu. Pokud se výdaj zobrazuje jako Schválený, kontaktujte ve vaší firmě osobu s rolí Účetní, která může výdaj zamítnout. Tím se jeho status vrátí na Otevřený a výdaj budeme moci upravit, v případě hotovostního výdaje máte možnost takový výdaj smazat.

0