Co ve Fidoo aplikaci označujeme jako cesťák?

Jedná se o agendu, která spravuje výdaje spojené se služebními cestami uživatelů. V aplikaci můžete cesťáky vytvářet, schvalovat i vyúčtovat. Celý proces probíhá pomocí dvou chytrých online „formulářů“:

  • Žádosti o schválení pracovní cesty
  • Zprávy o uskutečněné služební cestě (neboli vyúčtování služební cesty)

K jednotlivým cesťákům lze z důvodu vnitřní evidence nákladovosti cest připojovat výdaje (transakce) a to jak hotovostní, tak karetní.

0