Výdaje – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Výdajů ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Výdajů  z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o výdajích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo API (viz Public API).

Struktura a popis dat

   
   
Název   interní / XML
      
   
Popis   pole
      
   
Vzor   dat       
   
   
Id
      
   
Unikátní   ID výdaje(pořadové číslo) v rámci exportu
      
   
1       
   
   
expenseId
      
   
Unikátní   ID výdaje v systému Fidoo
      
   
e341ae40-e6b9-4270-90da-4591759b25fc       
   
   
shortTravelReportId
      
   
Unikátní   ID cesťáku
      
   
TR-435       
   
   
expenseName
      
   
Název   výdaje
      
   
Bububu       
   
   
state
      
   
Status   výdaje
      
   
prepare       
   
   
shortExpenseId
      
   
Zkrácený   unikátní identifikátor výdaje v rámci firmy
      
   
EX-2740       
   
   
user firstName
      
   
Jméno   uživatele
      
   
Michal       
   
   
lastName
      
   
Příjemní   uživatele
      
   
Diviš       
   
   
employeeNumber
      
   
Zaměstnanecké   číslo (pokud je vyplněno)
      
   
123666       
   
   
idUser
      
   
Unikátní   identifikátor uživatele v systému Fidoo
      
   
c7583cdb-5f3b-4199-b48f-588afab3530b       
   
   
travelReportId
      
   
V   případě přiřazení výdaje k cesťáku obsahuje unikátní identifikátor daného   cesťáku
      
   
5d182725-096e-456a-b594-31f1a85f6d08       
   
   
amountCzk
      
   
Hodnota   výdaje v Kč
      
   
73738       
   
   
amountOriginalCurrency
      
   
Hodnota   výdaje v původní měně (pokud je jiná než Kč)
      
   
73738       
   
   
currency
      
   
Původní   měna transakce (pokud je jiná než Kč)
      
   
CZK       
   
   
taxBase
      
   
Základ   pro DPH
      
   
73738       
   
   
amountVat
      
   
Výše   DPH
      
   
0       
   
   
accountAssignmentCode
      
   
Kód   předkontace
      
   
      
   
   
accountCredit
      
   
      
   
      
   
   
accountDebit
      
   
      
   
      
   
   
accountVatAssignmentCode
      
   
      
   
      
   
   
accountVatCredit
      
   
      
   
      
   
   
accountVatDebit
      
   
      
   
      
   
   
companyExpense
      
   
Hodnota   firemního výdaje
      
   
73674       
   
   
privateExpense
      
   
Hodnota   soukromého výdaje
      
   
64       
   
   
createExpenseDate
      
   
Datum   vzniku výdaje
      
   
2021-07-27T02:56:31.848+02:00       
   
   
settlementDate
      
   
Časové   razítko zaúčtování transakce (pokud bylo již zaúčtováno)
      
   
2021-07-27T02:56:31.848+02:00       
   
   
paymentType
      
   
Typ   transakce (např. cash – hotovostní)
      
   
cash       
   
   
companyName
      
   
Název   obchodníka
      
   
ObchodnĂ­       
   
   
address
      
   
Adresa   obchodníka
      
   
stĹ™eda       
   
   
costCenter
      
   
Označení cost centra na   které je výdaj přiřazen
      
   
DOG       
   
   
project
      
   
Označení projektu na   které je výdaj přiřazen
      
   
FP4       
   
   
projectName
      
   
Název projektu na   který je výdaj přiřazen
      
   
Název FPu 4       
   
   
receiptPresent
      
   
Indikace,   zda je k výdaji přiřazená účtenka
      
   
false       
   
   
note
      
   
Poznámka
      
   
PolanskĂ˝       
   
   
cashRegister
      
   
Název   hotovostní pokladny
      
   
cashReg       
   
   
pairingKey
      
   
V   případě externího výdaje(cizí karta) jde o entry_reference,   jinak shortExpenseId
      
   
EX-2740       

Ukázkový exportní soubor ke stažení

V tomto návodu najdete

Nenašli jste, co jste hledali?

Mohlo by se hodit

Utekl vám začátek Fidoo? Dožeňte to během několika minut s Fidoo akademií.

Už máte mobilní aplikaci Fidoo?