Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Účetní Exporty a integrace XML exporty Transakce na Fidoo účtu – XML exporty

Transakce na Fidoo účtu – XML exporty

Obecný popis

Exportní výstup Transakcí na Fidoo účtu ve formátu XML (eXtensible Markup Language) je určen pro datový přenos Transakcí na Fidoo účtu z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.

Univerzální formát XML umožňuje především snadné automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Pro zkušenější uživatele jsou vyexportovatelná data i v tomto formátu lidsky čitelná.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o transakcích na Fidoo účtu ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro integrace a importy dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno používat tento XML formát namísto XLSX formátu. Dalším vhodným způsobem integrace Fidoo na další podnikové systémy je využití Fidoo Public API (viz Public API).

Struktura a popis dat

Název   interní / XML Popis pole Vzor dat
transactionId Systémový   identifikátor transakce 1ab353df-7c00-47cc-a992-37e3865ec916
transactionCreateDate Časové razítko   vytvoření transakce 2021-01-13T13:01:00
transactionType Typ transakce card-load
transactionOriginalAmount Původní částka 20000.00000
transactionOriginalCurrency Původní měna CZK
transactionSettledAmount Účtovaná částka -20000.00
transactionSettlementDate Datum zaúčtování 2021-01-13T13:01:00
cardId Systémové ID platební   karty (pouze u transakcí souvisejících s kartami) 01131d1f-a118-af09-7516-826a04f5e2d4
cardMaskedNumber Maskované číslo   platební karty 549546******2919
cardName Embosované jméno na   kartě Petr Jednatel
transactionInitiatedUserEmail Email uživatele,   který transakci inicioval karel.schvalovatel@domena.cz
transactionInitiatedUserName Jméno uživatele,   který transakci inicioval Karel Schvalovatel
transactionNote Poznámka k transakci text poznámky
cardHolder/firstName Jméno držitele karty Petr
cardHolder/lastName Příjmení držitele   karty Jednatel
cardHolder/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   držitele karty (pokud je vyplněno) 1234666
cardHolder/idUser Identifikátordržitele   karty v systému Fidoo c7583cdb-5f3b-4198-b48f-588afab3530b

Ukázkový exportní soubor ke stažení