Úvod Podpora Expense management Účetní Exporty a integrace XLSX exporty Transakce na Fidoo účtu – XLSX exporty

Transakce na Fidoo účtu – XLSX exporty

Obecný popis

Exportní výstup Transakcí na Fidoo účtu ve formátu XLSX (Microsoft Excel) je určen pro datový přenos Transakcí na Fidoo účtu z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo. Univerzální formát XLSX dovoluje jak pohodlnou uživatelskou práci, tak automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o transakcích na Fidoo účtu ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro přehledy, reporty, analýzy, investigace, ale i pro import dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

  • Pokud do exportu doplňujeme nové údaje, snažíme se jednotlivá data obsahově shlukovat k sobě. Tím dochází ke změně pořadí sloupců. Je potřeba s tím počítat, že doplňování dalších údajů a změny v pořadí sloupců budou v budoucnu neustále nastávat.

  • Názvy sloupců v exportu v budoucnu měnit nebudeme.

  • Pokud používáte XLSX export pro automatizované zpracování, nastavujte své skripty a roboty na názvy sloupců, nikoliv na jejich pořadí.

  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno nepoužívat tento XLSX formát, ale namísto toho zvolit jiný, vhodnější a stabilnější formát/způsob určený primárně pro automatizované zpracování. Např. formát XML nebo Fidoo Public API (viz Generický formát XML a Public API).

Struktura a popis dat

Název v   Exportu Název interní /   XML Popis pole Vzor dat
transaction_id transactionId Identifikátor   transakce v systému Fidoo cd8e4589-b79b-4786-b5e6-989a7d636a46
transaction_create_date transactionCreateDate Datum   vzniku transakce v systému 14.08.2020 15:29:41
transaction_type transactionType Typ   transakce card-load
transaction_original_amount transactionOriginalAmount Částka   transakce 99
transaction_settled_amount transactionSettledAmount Zúčtovaná   transakce v Kč -99
transaction_original_currency transactionOriginalCurrency Měna   původní transakce CZK
transaction_settlement_date transactionSettlementDate Časové   razítko zaúčtování transakce (pokud bylo již zaúčtováno) 14.09.2020 15:29:41
card_id cardId Identifikátor   karty v systému Fidoo (při transakci spojené s kartou) 78bff6b5-d92b-4c45-880b-f09dcab43de8
card_masked_number cardMaskedNumber Maskovaný   PAN karty (platí jen pro platby kartou) 549546******3197
card_name cardName Název   karty PETR JEDNATEL
transaction_initiated_user_email transactionInitiatedUserEmail E-mail   uživatele, který transakci vyvolal fidoo@fidoo.com
transaction_initiated_user_name transactionInitiatedUserName Jméno   a příjmení uživatele, který transakci vyvolal Petr Jednatel
transaction_note transactionNote Poznámka   k transakci text poznámky
employee_number user/@employeeNumber Zaměstnanecké   číslo uživatele, který transakci vyvolal (pokud je vyplněno) 123666
card_holder_employee_number cardHolder/@employeeNumber Zaměstnanecké   číslo uživatele, který je držitelem karty (pokud je vyplněno) 114477

Ukázkový exportní soubor ke stažení