Cesťáky – XLSX exporty

Obecný popis

Exportní výstup Cesťáků-zpráv ve formátu XLSX (Microsoft Excel) je určen pro datový přenos Cesťáků (volitelně včetně přiložených účtenek) z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo. Univerzální formát XLSX dovoluje jak pohodlnou uživatelskou práci, tak automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o Cesťácích Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro přehledy, reporty, analýzy, investigace, ale i pro import dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
  • Pokud do exportu doplňujeme nové údaje, snažíme se jednotlivá data obsahově shlukovat k sobě. Tím dochází ke změně pořadí sloupců. Je potřeba s tím počítat, že doplňování dalších údajů a změny v pořadí sloupců budou v budoucnu neustále nastávat.
  • Názvy sloupců v exportu v budoucnu měnit nebudeme.
  • Pokud používáte XLSX export pro automatizované zpracování, nastavujte své skripty a roboty na názvy sloupců, nikoliv na jejich pořadí.
  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno nepoužívat tento XLSX formát, ale namísto toho zvolit jiný, vhodnější a stabilnější formát/způsob určený primárně pro automatizované zpracování. Např. formát XML nebo Fidoo Public API (viz Generický formát XML a Public API).

Struktura a popis dat

Název v Exportu Název interní / XML Popis pole Vzor dat
travel_report_id travelReportid Unikátní ID cesťáku TR-455
report_name reportName Název cesťáku testcesťáku
user_firstname userfirstName Jméno uživatele Sam
user_lastname userlastName Příjemní uživatele Adams
journey_type journeyType Typ cesty domestic
report_state reportState Status cesťáku prepare
journey_start_date journeyStartDate Datum začátku cesty 2021-11-22T08:00:00+01:00
journey_end_date journeyEndDate Datum konce cesty 2021-11-26T09:00:00+01:00
journey_start_point journeyStartPoint Místo začátku cesty Praha, Česko
journey_end_point journeyEndPoint Místo konce cesty Brno, Česko
meal_allowance_czk allowance/mealAllowanceCzk Stravné 880
pocket_money_czk allowance/pocketMoneyCzk Kapesné 0
car_allowance_czk allowance/carAllowanceCzk Náhrady za automobil 4400
fuel_allowance_czk allowance/fuelAllowanceCzk Náhrady za palivo 0
allowance_total_czk allowance/allowanceTotalCzk Celkové cestovní náhrady 5280
cost_centers costCenters/costcenter Označení cost centra na které je cesťák přiřazen aaa
projects projects/project Označení projektu na které je cesťák přiřazen bbb
journey_note journeyNote Poznámka doplňujulkajshdj
report_created reportCreated Datum vytvoření cesťáku 2021-11-22T13:25:11+01:00
report_author reportAuthor Autor cesťáku SamAdams
report_approved reportApproved
report_accountant_approved reportAccountantApproved
request_id request/requestId
request_state request/requestState
export_from_date request/exportfromDate Výpis cesťáků od data 2021-11-01T00:00:00+01:00
export_to_date request/exporttoDate Výpis cesťáků do data 2021-11-30T23:59:59.999+01:00
export_created request/created Datum exportu souboru 2021-11-29T09:47:14.202+01:00
deposit_requested depositRequested Požadovaná záloha 123
deposit_currency depositCurrency Měna zálohy CZK
deposit_type depositType Typ zálohy card
employee_number user/[@employeeNumber] Zaměstnanecké číslo (pokud je vyplněno) 123666
approval_date approval/date Datum posledního schválení 44461,4819
approval_first_name approval/firstName Jménu posledního schvalovatele Michal
approval_last_name approval/lastName Příjmení posledního schvalovatele Diviš
approval_employee_number approval/employeeNumber Zaměstnanecké číslo posledního schvalovatele 123666
trips/trip trips/trip
trip_id id Unikátní ID cesty 9afba974-5a49-428b-a29c-afd8e760f1b4
report_id startDate Datum začátku jedn. cesty 2021-11-23T08:00:00+01:00
journey_type endDate Datum konce jedn. cesty 2021-11-23T11:00:00+01:00
journey_start_date startPoint Místo začátku jedn. cesty Praha,Česko
journey_end_date endPoint Místo konce jedn. cesty Brno,Česko
journey_start_point travelReportShortId Unikátní ID cesťáku TR-455
journey_end_point journeyType Typ cesty DOMESTIC
meal_allowance_czk mealAllowanceCzk Stravné 0.00
pocket_money_czk pocketMoneyCzk Kapesné 0
car_allowance_czk carAllowanceCzk Náhrady za automobil 0
fuel_allowance_czk fuelAllowanceCzk Náhrady za palivo 0
allowance_total_czk allowanceTotalCzk Celkové cestovní náhrady 0

Ukázkový exportní soubor ke stažení

V tomto návodu najdete

Nenašli jste, co jste hledali?

Mohlo by se hodit

Utekl vám začátek Fidoo? Dožeňte to během několika minut s Fidoo akademií.

Už máte mobilní aplikaci Fidoo?