Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Účetní Exporty a integrace XLSX exporty Návody na nastavení a exportování – Generický XLSX export Osobní vyúčtování

Návody na nastavení a exportování – Generický XLSX export Osobní vyúčtování

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Generický formát XLSX zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte  
  (NastaveníIntegraceXLSX)

Export z Fidoo

Exportovat Osobní vyúčtování lze ve Fidoo pouze v Účetní agendě v části Osobní vyúčtování.
Do exportu jsou zahrnutá vždy jen uzavřená Osobní vyúčtování. 

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda, zde zvolte Osobní vyúčtování a klikněte na Nastavit filtr. 
   
 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export a zvolte Filtrovat. 

 3. Nad vyfiltrovaným seznamem osobního vyúčtování klikněte na ikonu pro stažení.
 4. Zvolte formát exportovaného souboru a zvolte Exportovat.
 5. Stáhne se vám excelový soubor a export osobního vyúčtování je hotov.

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce zúčtované bankou, které dosud nebyly exportovány.

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export karetních transakcí.


 2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována  (doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem Exportovat.


 3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.


 4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.


 5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory karetních transakcí ve všech
  dostupných / aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.  Export karetních transakcí je hotov.