Úvod Podpora Expense management Účetní Exporty a integrace XLSX exporty Osobní vyúčtování – XLSX exporty

Osobní vyúčtování – XLSX exporty

Obecný popis

Exportní výstup Osobního vyúčtování ve formátu XLSX (Microsoft Excel) je určen pro datový přenos Osobního vyúčtování z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo. Univerzální formát XLSX dovoluje jak pohodlnou uživatelskou práci, tak automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o osobním vyúčtování ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro přehledy, reporty, analýzy, investigace, ale i pro import dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
  • Pokud do exportu doplňujeme nové údaje, snažíme se jednotlivá data obsahově shlukovat k sobě. Tím dochází ke změně pořadí sloupců. Je potřeba s tím počítat, že doplňování dalších údajů a změny v pořadí sloupců budou v budoucnu neustále nastávat.
  • Názvy sloupců v exportu v budoucnu měnit nebudeme.
  • Pokud používáte XLSX export pro automatizované zpracování, nastavujte své skripty a roboty na názvy sloupců, nikoliv na jejich pořadí.
  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno nepoužívat tento XLSX formát, ale namísto toho zvolit jiný, vhodnější a stabilnější formát/způsob určený primárně pro automatizované zpracování. Např. formát XML nebo Fidoo Public API (viz Generický formát XML a Public API).

Struktura a popis dat

List (sheet): summary  
   
Název v Exportu   
   
Název interní / XML   
   
Popis pole   
   
Vzor   dat   
   
user_id   
   
user/@idUser   
   
Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo   
   
30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e   
   
user_firstname   
   
user/@firstName   
   
Jméno uživatele   
   
Jan   
   
user_lastname   
   
user/@lastName   
   
Příjmení uživatele   
   
Novak   
   
employee_number   
   
user/@employeeNumber   
   
Zaměstnanecké číslo uživatele   
   
AX12545   
   
personal_billing_short_id   
   
shortPersonalBillingId   
   
Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo   
   
PB-459   
   
personal_billing_name   
   
personalBillingName   
   
Název osobního vyúčtování   
   
Od 1.   4. 2022   
   
date_from   
   
fromDate   
   
Počáteční datum vystaveného osobního vyúčtování   
   
2022-04-01   
   
date_to   
   
toDate   
   
Závěrečný datum vystaveného osobního vyúčtování   
   
2023-01-06   
   
expense_sum_czk   
   
summary/expenseSum   
   
Součet všech výdajů více měn k vyúčtování v CZK   
   
500   
   
private_expense_sum_czk   
   
summary/privateExpenseSum   
   
Součet všech soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK   
   
50   
   
travel_allowance_sum_czk   
   
summary/travelAllowanceSum   
   
Součet všech cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK   
   
100   
   
cash_settlement_sum_czk   
   
summary/cashSettlementSum   
   
Součet všech vyrovnání hotovosti více měn k vyúčtování v CZK   
   
50   
   
give_money_sum_czk   
   
summary/privateExpenseSum   + summary/travelAllowanceSum + summary/cashSettlementSum   
   
Celkové částka více měn k vyplacení uživateli v CZK   
   
200   
   
take_money_sum_czk   
   
-1*(summary/privateExpenseSum   + summary/travelAllowanceSum + summary/cashSettlementSum)   
   
Celkové částka více měn ke stržení uživateli v CZK   
   
300   
   
closing_date   
   
closingDate   
   
Datum uzavření vyúčtování   
   
2027-07-06   
   
closed_by_user_id   
   
closedByUser/@idUser   
   
Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, který uzavřel   vyúčtování.   
   
30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e   
   
closed_by_user_firstname   
   
closedByUser/@firstName   
   
Jméno uživatele, který uzavřel vyúčtování.   
   
Jan   
   
closed_by_user_lastname   
   
closedByUser/@lastName   
   
Příjmení uživatele, který uzavřel vyúčtování.   
   
Novak   
List (sheet): summary by currency  
   
personal_billing_short_id   
   
shortPersonalBillingId   
   
Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo   
   
PB-459   
   
currency   
   
summaryByCurrency/@currency   
   
Měna transakce   
   
EUR   
   
private_expense_sum   
   
summaryByCurrency/privateExpenseSum   
   
Součet všech soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK   
   
50   
   
travel_allowance_sum   
   
summaryByCurrency/travelAllowanceSum   
   
Součet všech cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK   
   
100   
   
exchange_rate_cash   
   
summaryByCurrency/exchangeRateCash   
   
Měnový kurz   
   
23.4244   
   
cash_settlement_sum   
   
summaryByCurrency/cashSettlementSum   
   
Součet všech vyrovnání hotovosti k vyúčtování podle měn   
   
10   
   
give_money_sum   
   
summaryByCurrency/privateExpenseSum +   summaryByCurrency/travelAllowanceSum + summaryByCurrency/cashSettlementSum   
   
Celkové částka k vyplacení uživateli podle měn   
   
50   
   
take_money_sum   
   
-1*(summaryByCurrency/privateExpenseSum +   summaryByCurrency/travelAllowanceSum + summaryByCurrency/cashSettlementSum)   
   
Celkové částka ke stržení uživateli podle měn   
   
20   
List (sheet): cash summary  
   
personal_billing_short_id   
   
shortPersonalBillingId   
   
Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo   
   
PB-459   
   
currency   
   
cash/@currency   
   
Měna transakce   
   
EUR   
   
begin_period_cash   
   
cash/beginPeriodCash   
   
Stav na začátku období   
   
0   
   
cash_revenue   
   
cash/cashRevenue   
   
Souhrn příjmů do peněženky   
   
0   
   
cash_issue   
   
cash/cashIssue   
   
Souhrn vydání z peněženky   
   
-10   
   
cash_settlement   
   
cash/cashSettlement   
   
Souhrn vyrovnání peněženky   
   
20   
   
end_period_cash   
   
cash/endPeriodCash   
   
Stav na konci období   
   
10   
List (sheet): travel allowance  
   
personal_billing_short_id   
   
shortPersonalBillingId   
   
Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo   
   
PB-459   
   
travel_report_id   
   
travelReport/travelReportShortId   
   
Unikátní identifikátor zprávy o služební cestě (cesťáku)   v systému Fidoo   
   
331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667   
   
currency   
   
travelReport/@currency   
   
Měna transakce   
   
EUR   
   
meal_allowance   
   
travelReport/diet   
   
Náhrady za stravné v CZK   
   
1000   
   
pocket_money   
   
travelReport/allowance   
   
Peníze na cestu v CZK   
   
2500   
   
fuel_compensation   
   
travelReport/fuelCompensation   
   
Náhrada za palivo v CZK   
   
4000   
   
private_car_compensation   
   
travelReport/privateCarCompensation   
   
Náhrada za soukrové vozidlo v CZK   
   
3000   

Ukázkový exportní soubor ke stažení