Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Účetní Exporty a integrace Pohoda Transakce na hotovosti – Pohoda

Transakce na hotovosti – Pohoda

Obecný popis

Integrace Fidoo na Pohodu je řešena exportními soubory ve specifickém formátu XML pro Pohodu. 

Hotovostní transakce jsou pouze pohyby v jednotlivých peněženkách, tento import je používán ve specifických případech, kdy někteří klienti prohlásí peněženku konkrétního uživatele za firemní pokladnu a poté k ní tak přistupují.

Tento specifický export Hotovostních transakcí je určen pro datový přenos Hotovostních transakcí z Direct Fidoo do software Pohoda od společnosti Stormware. V Pohodě se z Hotovostních transakcí stanou Pokladní doklady. 

Funkce importu Pokladních dokladů pomocí formátu XML je podporována v Pohodě od verze “Říjen 2021, release 12900”. Zkontrolujte si, že máte software Pohoda této verze nebo novější. 

Transformační pravidla

  • Jako číselná řada pro importované pokladní doklady bude použita výchozí číselná řada pokladních dokladů nastavená v Pohodě. 
  • Datum účetního případu, plnění DPH, příp. uplatnění DPH je shodný jako datum platby. 
  • Datum vystavení je plněno datem vzniku transakce v aplikaci Fidoo.
  • Importují se pokladní doklady s variabilním symbolem, který slouží jako párovací znak. Do variabilního symbolu je v případě Fidoo hotovostních transakcí propisován “Short ID” výdaje z Fidoo (Resp. jeho číselná část. Pokud je Short ID např. EX-1234, do VS je propsán párovací znak ve tvaru 1234).
  • Pokladní doklady se importují s konkrétní zkratkou pokladny, která je zadaná v aplikaci Fidoo. 
  • Zkratka pokladny v nastavení Fidoo musí být shodná se zkratkou pokladny v Pohodě. 
  • Párování takto importovaných pokladních dokladů na přijaté faktury a závazkové dokumenty probíhá přes párovací znak “Short ID” výdaje z Fidoo (resp. jeho číselnou část) propsané do Pohody do položky pokladního dokladu “variabilní symbol” nebo “párovací znak”. 

Struktura a popis dat

Ukázkový exportní soubor ke stažení