Návody na integrace – Helios iNuvio

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba vygenerovat API klíč, který bude modul FISFIB používat pro autorizaci při komunikaci s Fidoo.

  1. Na lince Péče o klienty Fidoo (+420 290 290 290) si zažádejte o zpřístupnění funkce Správa API klíče v aplikaci Fidoo pro zvoleného uživatele. 
    Uživatel Fidoo, kterému necháte zpřístupnit funkci generování API klíče, musí mít ve Fidoo roli Hlavní správce.

  2. V nastavení Správa API klíčů si vygenerujte nový API klíč tlačítkem Přidat API klíč
    (NastaveníFirma -> Správa API klíčů). 


  3. Zvolte si libovolný název klíče, zvolte oprávněného uživatele, na jehož účet bude klíč vytvořen (musí mít roli hlavního spráce) a nastavte oprávnění klíče pro čtení i zápis. Potvrďte tlačítkem Vytvořit
    (NastaveníFirmaSpráva API klíčů).


  4. Vygenerovaný API klíč si zkopírujte do „schránky“ a zabezpečeným způsobem ho předejte pracovníkům firmy First IS, kteří ho použijí pro nastavení přístupu modulu FISFIB v rámci implementace FISFIB do systému HELIOS iNuvio. 

Ve Fidoo nic dalšího není potřeba nastavovat. Nastavení na straně Fidoo je hotovo.

Příprava a nastavení na straně Helios iNuvio (a modulu FISFIB)

V první řadě je potřeba, aby firma First IS provedla implementaci modulu FISFIB do Vašeho systému HELIOS iNuvio.

Další nastavení modulu FISFIB bude provedeno pracovníky First IS na míru pracovním postupům a účetním metodám zákazníka při implemantaci FISIFB do systému HELIOS.

Práce s modulem FISFIB v Helios iNuvio

Nové přehledy v Heliosu

Po nainstalování doplňku FISFIB se v nabídce stromové struktury v Heliosu objeví nové přehledy týkající se aplikace Fidoo.

HELIOS – Zakázky – přehled zakázek, které se z Heliosu přenáší do Fidoo buď automaticky – při 
založení zakázky do Heliosu, nebo ručně – pomocí akce Fidoo v přehledu zakázek. Zaškrtnutím 
příslušného záznamu se v stanoveném intervalu odešle zakázka do aplikace Fidoo. Zakázky 
v Heliosu jsou ve Fidoo označované jako projekty. 

HELIOS – Střediska – přehled středisek, které se z Heliosu přenáší do Fidoo buď automaticky 
nebo ručně – pomocí akce Fidoo v přehledu Organizační struktura. Zaškrtnutím příslušného 
záznamu se v stanoveném intervalu odešle zakázka do aplikace Fidoo. 
Nastavení automatického nebo ručního odesílání zakázek a středisek do Fidoo se nakonfiguruje 
při implementaci řešení. 

Fidoo – Karty – přehled karet používaných ve Fidoo. Jsou zde všechny důležité informace o 
kartě – typ karty, název, aktuální, disponibilní, účetní zůstatek, datum expirace, … 

Fidoo – Výdaje – přehled všech výdajů – hotovostních i placených kartou – stažených z Fidoo do 
Heliosu. Stahování probíhá průběžně. 

Fidoo – Cesťáky (zprávy) – přehled cestovních příkazů (cesťáků), stažených z Fidoo do 
Heliosu. Do Heliosu se stahují pouze cestovní příkazy vyplněné po uskutečněné cestě, ve Fidoo 
jsou označované jako zprávy. Stahování probíhá průběžně. 

Akce nad přehledy

Akce nad přehledem Fidoo – Výdaje 

Zpracuj výdaj – tato akce generuje účetní doklady do účetního deníku. Uživatel označí výdaje, 
které chce zpracovat a vybere deník, do kterého se budou výdaje účtovat. Po proběhnutí akce se 
objeví hláška o ukončení akce. O zpracovaných záznamech je uživatel informován atributem 
Zpracovaný – zeleným semaforem, případně datem zpracování – atribut Datum zpracování


Zpracované záznamy se pak hromadně převedou z pomocné importní tabulky do zvoleného 
účetního deníku: 
Účetní deníkImport/Export – akce Import – označení záznamů – akce Převod označených 
dokladů 

Položky výdajů – zobrazí se položky výdajů, včetně účetních předkontací 

Zruš příznak zpracování – použije se v případě, že zpracovaný výdaj byl z účetního deníku 
vymazán a je nutné tento výdaj opětovně poslat do účetního deníku. 

Dokumenty – zde se zobrazují ofocené platební doklady 

Akce nad přehledem Fidoo – Cesťáky 

Zpracuj cesťák (zprávu) – akce generuje účetní doklady do účetního deníku. Uživatel označí 
cestovní příkazy, které chce zpracovat a zprávy se automaticky zpracují do přednastaveného 
deníku. Po proběhnutí akce se objeví hláška o ukončení akce. O zpracovaných záznamech je 
uživatel informován atributem Zpracovaný – zeleným semaforem, případně datem zpracování 
– atribut Datum zpracování.

Zpracované záznamy se pak hromadně převedou z pomocné importní tabulky do zvoleného 
účetního deníku: 
Účetní deníkImport/Export – akce Import – označení záznamů – akce Převod označených 
dokladů 

Detail jízdy – zobrazí detailní informace o jízdě 

Přehled výdajů – zobrazí výdaje náležící k danému cesťáku 

Zruš příznak zpracování – použije se v případě, že zpracovaný cesťák byl z účetního deníku 
vymazán a je nutné ho opětovně poslat do účetního deníku. 

Dokumenty – zobrazí ofocené platební doklady 

V tomto návodu najdete

Nenašli jste, co jste hledali?

Mohlo by se hodit

Utekl vám začátek Fidoo? Dožeňte to během několika minut s Fidoo akademií.

Už máte mobilní aplikaci Fidoo?

Chci Cashbot i Fidoo

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Ale no tak... Řekli jsme přeci bez papírů.

Raději si tuto stránku uložte mezi oblíbené, ať se k ní můžete kdykoli vrátit.

Skoncujte s papírováním ještě dnes

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.