Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management AML zmocněnec Správné ověřování identit

Správné ověřování identit

Co znamená AML zmocněnec?

AML zákon = anti money loundering = zákon proti praní špinavých peněz

AML zmocněnec je osoba, která je v aplikaci zodpovědná za identifikaci uživatelů karet. Každých 12 měsíců prochází online školením, kde se seznámí s legislativou a regulačními nařízeními. Identifikaci musí provést u každého uživatele, který se stane držitelem osobní nebo týmové karty. 

Pozn.: Neověřený uživatel nebude moci v aplikaci aktivovat novou kartu nebo převzít týmovou kartu do té doby, než proběhne jeho identifikace.

Doklady, které je možné předložit při identifikaci

 • Občanský průkaz
 • Pas
 • EU ID

Vizuální identifikace uživatele

 • Kontrola pravosti průkazu totožnosti – poškození, ustřižený roh, přelepovaný apod.
 • Kontrola platnosti průkazu totožnosti – zkontrolujte údaj “platnost do”.
 • Kontrola fotografie – zkontrolujte, zda fotografie na dokladu odpovídá osobě, která doklad předložila.

Identifikace uživatele

 1. Sekce Nastavení Lidé – klikněte na uživatele, kterého chcete identifikovat.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Provést identifikaci.
  nebo
 3. Klikněte na Provést identifikaci v oranžovém pruhu v pravé části obrazovky.
 4. Vyplňte požadované údaje a Uložte nastavení.

Schválení identifikace uživatele

 1. Sekce Úkoly – klikněte na Schválit identifikaci uživatele a Otevřít.
 2. Zkontrolujte údaje, zaškrtněte potvrzovací pole a zadejte Potvrdit.

Zamítnutí identifikace uživatele

 1. Sekce Úkoly – klikněte na Schválit identifikaci uživatele a Otevřít. 
 2. Zkontrolujte údaje a nejsou-li v pořádku zvolte Zamítnout, napište důvod zamítnutí a klikněte na tlačítko Zamítnout.

Změna identifikačních údajů

 1. Sekce Nastavení Lidé – zvolte uživatele, kterého chcete změnit.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Upravit identifikaci.
  Identifikace uživatele
 3. Zadejte nové údaje a Uložte nastavení.
 • PEP neboli politicky exponovaná osoba je fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s regionálním, celostátním nebo ještě rozsáhlejším významem. 
 • V rámci ověření totožnosti držitele karty je povinností zjišťovat dle AML zákona, zdali je tato osoba PEP. 
 • Kompletní výčet Politicky exponovaných osob najdete zde:  PEP
 • Ano, může být držitelem Fidoo karty. U PEPa je pouze zapotřebí důkladnější ověření, které nám ukládá AML zákon.