Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Účetní Exporty a integrace Money S3 Návody na integrace – Money S3 export Karetních transakcí

Návody na integrace – Money S3 export Karetních transakcí

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Money S3 zapnutý a aktivní, případně jej zapněte.
  (NastaveníIntegraceMoney S3).
 2. Nastavte si zkratku bankovního účtu shodně tak, jak je máte označené v Money S3.

  TIP: Pokud si nastavíte stejnou zkratku bankovního účtu v části “Karetní transakce” a zároveň v části “Transakce na Fidoo účtu”, budou se vám transakce z obou částí Fidoo importovat do stejné banky v Money S3 a vy na tomto bankovním účtu v Money S3 uvidíte přehled a stav, kolik máte finančních prostředků celkem ve Fidoo (tj. na Fidoo účtu i na kartách).

  Pokud si v Money S3 založíte 2 bankovní účty, zkratku jednoho z nich vyplníte zde v nastavení do sekce Karetní transakce a zkratku druhého do části Transakce na Fidoo účtu, tak docílíte toho, že Money S3 povedete zvlášť přehled finančních prostředků a pohybů na kartách a zvlášť na Fidoo účtu (NastaveníIntegraceMoney S3).

Příprava a nastavení na straně Money S3

V Money S3 aplikaci je potřeba provést zejména následující nastavení konfigurace zpracování:

 • Při importu je potřeba zadat typ dokladu pro příjmy i výdaje
 • Typ dokladu by měl mít min. tyto parametry:
 • Číselnou řadu
 • Předkontaci v případě potřeby zaúčtování
 • Členění DPH v případě potřeby zaúčtování

Nastavení provedete tak, že projdete celý proces importu, a při prvním průchodu nastavíte všechny potřebné parametry. Při dalších importech už využijete nastavené konfigurace.

Varianta bez modulu XML DE Profi 

 1. V sekci Bankovní doklady zvolte volbu XML PřenosyImport z XML.
 2. Zvolte Výběr nastavení a dále  _BD (bankovní doklady). Potvrďte tlačítkem Další.
 3. Přes zvolte soubor, který chcete importovat.

 4. Nyní si nastavte na typu příjmového dokladu číselnou řadu, členění DPH a předkontace.  Zvolte si typ příjmového dokladu pro importované transakce tlačítkem a výběrem typu Banka příjem.

 5. Při zvoleném typu dokladu Banka příjem zvolte tlačítko Opravit

 6. V nastavení si zkontrolujte, případně doplňte Banku, Předkontaci, Členění DPH a Číselnou řadu, které se mají použít pro importované karetní transakce.  
  Pole banka můžete nechat nevyplněné a importované transakce se budou automaticky přiřazovat do té banky, která je vyplněna v nastavení Fidoo v poli pro zkratku banky (viz Příprava a nastavení na straně Fidoo). 
  Zkratka banky nastavená na straně Fidoo se musí shodovat se zkratkou banky nastavené na straně Money S3. 

 7. Nastavení potvrďte zeleným tlačítkem OK.

 8. Nyní to samé nastavení, jako jste provedli na příjmovém dokladu, provedete i na výdajovém dokladu. 
  Zvolte si typ výdajového dokladu pro importované transakce tlačítkem  a výběrem typu Banka příjem

 9. Zde si buď upravte jeden z existujících dokladů nebo si vytvořte nový.

 10. V případě nového typu dokladu zvolte název a zkratku a v nastavení si opět zkontrolujte, případně doplňte Banku, Předkontaci, Členění DPH a Číselnou řadu, které se mají použít pro importované karetní transakce.  
  Pole banka může zůstat nevyplněné a importované transakce se budou automaticky přiřazovat do té banky, která je vyplněna v nastavení Fidoo v poli pro zkratku banky (viz Příprava a nastavení na straně Fidoo). 
  Zkratka banky nastavená na straně Fidoo se musí shodovat se zkratkou banky nastavené na straně Money S3. 

 11. Nastavení potvrďte tlačítkem OK a zvolený (nový) typ dokladu potvrďte také zeleným OK.

 12. Nezapomeňte si zaškrtnout dávkové zpracování, abyste nemuseli každý importovaný bankovní doklad ručně odklikávat a potvrďte tlačítkem Dokončit

 13. Po potvrzení se spustí import transakcí. Nastavení, které jste provedli, vám už zůstane připravené pro příště. 

  Import karetních transakcí do bankovních dokladů s prvotním nastavením konfigurace je hotov.

Varianta s modulem XML DE Profi 

Pokud máte zakoupený a zprovozněný modul XML DE Profi v Money S3, tak si můžete při importu vytvořit a uložit vlastní pokročilou konfiguraci zpracování importu, která vám bude během importu transakce např. rovnou párovat na příslušné přijaté faktury nebo závazkové dokumenty. 

Nastavení opět provedete prvotním průchodem celého importního procesu, při kterém provedete i prvotní nastavení.  

 1. V sekci Bankovní doklady zvolte volbu Import z XML.
 2. Zvolte Výběr nastavení a dále  _BD (bankovní doklady). Pokračujte tlačítkem vedle “výběru nastavení” do editace konfigurace položky _BD (bankovní doklady).
 3. V editaci konfigurace zpracování _BD (bankovní doklady) vytvořte vlastní konfiguraci zpracování tím, že vytvoříte kopii stávající konfigurace a uložíte si jí jako naší novou konfiguraci zpracování bankovních dokladů s novým názvem a značkou.

 4. Následně si v této vlastní konfiguraci zpracování můžete nastavit svá vlastní pravidla, která se při importu použijí včetně např. automatického párování rovnou při importu.

 5. Podobným způsobem si zde nastavíte i číselné řady, předkontace, členění DPH, případně další parametry, které se mají použít při importu.

Export z Fidoo

Exportovat transakce lze ve Fidoo na dvou místech. 
1. Nad jakýmkoliv seznamem transakcí (např. Moje FinanceKartyTransakce).
2. V účetní agendě v části Export karetních transakcí.

Rozdíl mezi těmito dvěma variantami je v tom, že v účetní agendě se při exportu aplikují kontroly
zamezující vyexportovat transakce duplicitně a vyexportovat transakce, které nejsou ještě zúčtovány (tj. jsou ve stavu “blokace”).
Na rozdíl od toho nad běžným seznamem karetních transakcí kdekoliv v aplikaci (mimo účetní agendu) se žádné kontroly neaplikují a lze proto vyexportovat libovolnou skupinu transakcí dle preferencí nastavených ve filtru.

Export z Fidoo nad seznamem karetních transakcí 

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam transakcí na kartě
  (Moje FinanceKartyTransakce)
  nebo
  (Týmové financeKartyTransakce)
  nebo
  (Firemní FinanceKartyTransakce)

 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export                                                     (Firemní Finance / Týmové finance / Moje finance – KartyTransakce)

 3. Nad vyfiltrovaným seznamem transakcí na kartách zvolte volbu Export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S3 a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

  Vytvoří se exportní soubor a uloží se vám do počítače.

Export z Fidoo z Účetní agendy

Fidoo zde hlídá všechny provedené exporty v rámci účetní agendy a snaží se předejít duplicitám při exportu. K exportu jsou zde nabízeny pouze transakce, které ještě dříve nebyly exportovány a zároveň už jsou bankou zúčtovány.

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda a zde zvolte Export transakcí na kartě. 
 2. Zkontrolujte si období, za které budete provádět export. Výchozí hodnoty jsou zde nastaveny na datum nejstarší a nejnovější transakce, která ještě nebyla vyexportována. (Doporučujeme neměnit). Zkontrolujte počet transakcí, které se chystáte vyexportovat a proces exportu započněte zeleným tlačítkem Exportovat.
 3. Zvolte si název exportního souboru. Budete se moci k němu později opakovaně ve Fidoo vracet.
 4. Ve vytvořeném exportu zvolte černé tlačítko Stáhnout data.
 5. Stáhne se Vám zazipovaný balík obsahující exportní soubory transakcí na kartách ve všech
  dostupných/aktivních exportních formátech, které máte k dispozici.
  Z balíku si rozbalte soubor s formátem dat pro Money S3 a uložte si ho na disk počítače, kde ho
  později budete schopni najít.


  Export karetních transakcí je hotov.

Import do Money S3

 1. V sekci Bankovní doklady zvolte volbu Import z XML.
 2. Zvolte Výběr nastavení a dále _BD (bankovní doklady) a potvrďte tlačítkem Další.

 3. Výběr vstupního souboru zahajte tlačítkem a vyberte soubor vyexportovaný z Fidoo. 

 4. Zkontrolujte, že máte správně vybrané typy dokladů pro příjem a výdej, které jste si dříve nakonfigurovali, případně je zvolte a vyberte.  
  (Pozn. Jak nastavit parametry dokladů pro příjem a výdej – viz část Příprava a nastavení na straně Money S3.)  
  Nezapomeňte si zaškrtnout dávkové zpracování, abyste nemuseli každý importovaný bankovní doklad ručně odklikávat a potvrďte tlačítkem Dokončit
 5. Naimportují se transakce na kartách z Fidoo a vy je uvidíte v Money S3 jako bankovní doklady. 

  Import karetních transakcí do bankovních dokladů je hotov.