Search
Close this search box.

Úprava uživatelů

Úprava identifikace uživatele (telefon, pozice, číslo zaměstnance)

 1. Sekce Nastavení Lidé – klikněte na uživatele, kterého chcete upravit.
 2. Klikněte na :trojrypák: a zvolte Upravit identifikaci.
 3. Upravte potřebná pole a Uložte nastavení.

Úprava profilu uživatele (telefon, pozice, číslo zaměstnance)

 1. Sekce Nastavení Lidé – klikněte na uživatele, kterého chcete upravit.
 2. Klikněte na :trojrypák:a zvolte Upravit profil.
 3. Upravte potřebná pole a Uložte nastavení.

V profilu uživatele můžete přiřadit konkrétnímu uživateli také výchozí nákladové středisko anebo projekt, které se pak budou předvyplňovat na výdajích a cestovních příkazech tohoto uživatele. Ten bude mít zároveň možnost si při zadávání výdaje nebo cesťáku toto předvyplněné nákladové středisko nebo projekt jednoduše změnit dle potřeby.

Změna práv a rolí uživatele

 1. Sekce Nastavení Lidé – klikněte na uživatele, kterého chcete upravit.
 2. Klikněte na  :trojrypák:a zvolte Upravit práva.
 3. Zaškrtněte/odškrtněte práva, která chce přiřadit nebo odebrat a Uložte.

Úprava klíčové role účetní/pokladní/fleet manager

 1. Sekce Nastavení Lidé – klikněte na uživatele, kterého chcete upravit.
 2. Klikněte na :trojrypák: a zvolte Upravit klíčové role.
 3. Přidejte/odeberte uživatele z role a potvrďte tlačítkem Ano, potvrzuji.

Objednání cestovního pojištění

 1. Sekce Nastavení Lidé – klikněte na uživatele, kterého chcete pojistit.
 2. Klikněte na :trojrypák: a zvolte Objednat pojištění.
 3. Vyberte jednu z variant a klikněte na Objednat pojištění Standard nebo Plus.
 4. Potvrďte tlačítkem Objednat pojištění.

Zrušení cestovního pojištění

 1. Sekce Nastavení Lidé – klikněte na uživatele, kterého chcete zrušit pojištění.
 2. Klikněte na :trojrypák: a zvolte Ukončit pojištění.
 3. Potvrďte tlačítkem Zrušit pojištění.

Nastavení kapesného

 1. Sekce Nastavení Lidé – vyberte osobu, které chcete nastavit kapesné.
 2. Klikněte na :trojrypák: a zvolte Nastavení kapesného.
 3. Zaškrtnutím/odškrtnutím políčka povolte/zamezte kapesné na zahraničních služebních cestách a Uložte.

Nastavení notifikací

 1. Sekce Nastavení – Lidé – vyberte uživatele, kterému chce nastavit notifikace. 
 2. Zvolte záložku Notifikace a zaškrtněte Individuální nastavení. 
 3. Posunem tlačítka / zapněte/vypněte zasílání zpráv nebo notifikací a Uložte. 

Smazání uživatele

 1. Sekce Nastavení Lidé – vyberte uživatele, kterého chcete smazat.
 2. Klikněte na :trojrypák: a zvolte Smazat uživatele.
 3. Potvrďte tlačítkem Smazat uživatele.