Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Hlavní správce Pravidelná správa Fidoo Správa změny ve schvalování

Správa změny ve schvalování

Úprava schvalování na úrovni firmy

 1. Sekce Nastavení Firma Schvalování
 2. Zvolte způsob schvalování, úrovně a vyberte schvalovatele ze seznamu uživatelů aplikace.
  Změna schvalování na firmě
 3. Potvrďte tlačítkem Uložte nastavení.
  Chcete-li u všech uživatelů, týmů i projektů nastavit jednotné schvalování na úrovni firmy pokračujte následovně:
 4. Klikněte na Přepsat všechna individuální nastavení.
 5. Potvrďte tlačítkem Přepsat všechna nastavení.

Úprava schvalování na úrovni týmu

 1. Sekce Nastavení Týmy – vyberte tým, který chcete upravit.
 2. Záložka Schvalování.

 1. Upravte úrovně a schvalovatele a Uložte nastavení.
  V případě, že má některý člen týmu nastavené individuální schvalování na úrovni uživatele, je třeba přepsat všechna tato nastavení na schvalování na úrovni týmu. Po uložení nastavení pokračujte:
 2. Klikněte na pole Přepsat všechna individuální nastavení a potvrďte tlačítkem Přepsat nastavení.

Úprava schvalování na úrovni projektu

 1. Sekce Nastavení Projekty – vyberte projekt, který chcete upravit.
 2. Záložka Schvalování.

 1. Upravte úrovně a schvalovatele a Uložte nastavení.

Nejčastější dotazy ke správě schvalování

Nastavení schvalovatelů na úrovni firmy se využije tehdy, nemáte-li na projektu nastaveného schvalovatele a/nebo máte na projektu nastavené „schvalování se řídí nastavením na úrovni firmy“.

Pro nastavení individuálního schvalování na uživateli postupujte dle níže uvedeného návodu.

 1. V sekci Nastavení → Lidé kliknete na uživatele, u kterého chcete nastavit schvalování.
 2. Po výběru uživatele se  v pravé části obrazovky zobrazí detail uživatele se záložkou Schvalování.
 3. V této záložce zvolíte možnost Individuální nastavení a přepíšete ho podle vašich požadavků.
 4. Protože se nastavení karet řídí nastavením na uživatelích, propíše se tato změna ihned do nastavení osobní karty uživatelů.