Kde najdu účetní agendu?

Účetní agendu vidí jen ti z vás, kterým je přiřazena role Účetní. Tuto roli vám může nastavit Hlavní správce. Ve firmě musí být alespoň jeden uživatel, který má roli Účetní, protože jen tato role dokáže z Fidoo exportovat důležitá data pro firemní účetní systém.

0