Jak provedu export výdajů?

Exportovat výdaje můžete po uzavření daného osobního vyúčtování.

  1. zvolíte sekci Účetní agenda → Export výdajů
  2. kliknete na Výdaje připravené k novému exportu
  3. po kliknutí na tuto hlášku se vám v pravém dolním rohu zobrazí tlačítko Export
  4. v liště, kde se nachází toto tlačítko si můžete zkontrolovat, kolik výdajů bude zahrnuto v tomto exportu
  5. po kliknutí na tlačítko Export vám v levé části agendy přidá další soubor s názvem, který jste si zvolili
  6. Po kliknutí na tento soubor v seznamu se v pravém horním rohu zobrazí tlačítko Stáhnout data
  7. Pomocí tohoto tlačítka se vám na email, případně přímo do počítače stáhne soubor obsahující excelový soubor výdajů a přiložené účtenky

Po exportování výdajů výše uvedeným způsobem se status exportovaného výdaje posune do stavu Exportovaný.

0