Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management IT specialista Specifikace API

Specifikace API

Současná verze Fidoo API je umístěna na https://api.fidoo.com/v2/ a obsahuje:

  • sledování karetních transakcí, 
  • přehledy o uživatelích aplikace,
  • přehled o Fidoo kartách,
  • orientace v parametrech a zůstatcích na Fidoo kartách,
  • vytvoření nového uživatele a objednání osobní Fidoo karty, 
  • dobití a odbití osobní a týmové karty.

Generování API klíče

API klíč vygeneruje Hlavní správce v aplikaci Fidoo, API klíč je nutné vložit do hlavičky X-Api-Key v provolávaných dotazech. 

Popis jednotlivých public API volání

Lidé

/v2/user/get-user
/v2/user/get-user-by-email
/v2/user/get-user-by-employee-number
Hodnota Popis Příklad dat Poznámka
firstName Jméno uživatele Jan
lastName Příjmení uživatele Novak
email E-mailová adresa uživatele jan.novak@example.com
phone Telefon uživatele +420605562478 Slouží k ověření
employeeNumber Zaměstnanecké číslo uživatele AX12545 Určuje si klient,   vyplněno v profilu uživatele
userState Stav uživatele active / deleted / new Nabývá jedné hodnoty ze tří obměn. Platný v momentu exportu.
kycStatus Vás stav z pozice zákazníka unknown / ok / failed   / refused Nabývá jedné hodnoty ze čtyř obměn. Platný v momentu exportu.
language Jazyk aplikace uživatele cs / en
userId Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
position Pozice uživatele ve své společnosti Účetní
usesApplication Má/nemá přístup do aplikace true / false True (pravda) odpovídá uživateli, který má přístup do aplikace.
deactivated Uživatel je/není deaktivovaný true / false True (pravda) odpovídá deaktivovanému uživateli, false (nepravda) aktivnímu.
/v2/user/get-users
Hodnota Popis Příklad dat Poznámka
userId Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
firstName Jméno uživatele Jan
lastName Příjmení uživatele Novak
email E-mailová adresa uživatele jan.novak@example.com
phone Telefon uživatele +420605562478 Slouží k ověření
companyId Unikátní identifikátor společnosti v systému Fidoo r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93
employeeNumber Zaměstnanecké číslo uživatele AX12545 Určuje si klient, vyplněno v profilu uživatele
position Pozice uživatele ve své společnosti Účetní Určuje si klient, vyplněno v profilu uživatele
userState Stav uživatele active / deleted / new Nabývá jedné hodnoty ze tří obměn. Platný v momentu exportu.
deactivated Je uživatel deaktivovaný? true / false True (pravda) odpovídá deaktivovanému uživateli, false (nepravda) aktivnímu.
lastModified Datum poslední úpravy uživatele 2022-09-17T13:28:35.382Z
usesApplication Má/nemá přístup do aplikace true / false True (pravda) odpovídá uživateli, který má přístup do aplikace.
language Jazyk aplikace uživatele cs / en

Karty

/v2/card/get-cards
Hodnota Popis Příklad dat Poznámka
cardId Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
cardState Stav karty first-ordered / active / hard-blocked / soft-blocked / expired Nabývá jedné hodnoty z pěti obměn. Platný v momentu exportu.
cardType Typ karty personal / shared Nabývá hodnoty buď personal (osobní), nebo shared (týmová).
maskedNumber Maskovaný PAN karty 549546******3575 Zobrazuje se prvních 6 čísel a poslední 4 čísla. Jedná se o číslo vyražené na přední straně karty.
embossName Držitel karty v systému Fidoo Jan Novak Jedná se o jméno vyražené na přední straně karty.
alias Volitelný název karty pro snadné hledání v systému Honzova karta
expiration Datum expirace karty 2024-01-31
availableBalance Disponibilní zůstatek karty 0 Platný v momentu exportu.
accountingBalance Účetní zůstatek karty 0 Platný v momentu exportu.
blockedBalance Součet všech nezaúčtovaných (blokovaných) transakcí 0 Platný v momentu exportu.
deliveryEstimate Předpokládané datum doručení karty 2022-01-31
userId Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
connectedUserIds Unikátní identifikátory uživatelů v systému Fidoo spojených s kartou 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e Pokud se jedná o týmovou kartu, pak je k ní přiřazeno více uživatelů, jejichž IDs jsou odděleny středníkem.
/v2/card/load-card /v2/card/unload-card
Hodnota Popis Příklad dat Poznámka
cardId Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53 Nabíjená/vybíjená karta
amount Částka 1000 Nabíjená/vybíjená částka v CZK
message Volitelná zpráva Peníze na nákup materiálu Vztahující se k   nabití/vybití karty, o maximální délce 50 znaků

Karetní transakce

/v2/transaction/get-card-transactions

HodnotaPopisPříklad datPoznámka
idUnikátní identifikátor v systému Fidoo07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
cardIdUnikátní identifikátor karty v systému Fidoob16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53
expenseIdUnikátní identifikátor výdaje v systému Fidoor6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93
cardEmbossNameJméno uživatele či název vyražený na kartěKAMIL BLAZEK
cardMaskedNumberMaskovaný PAN karty549546******3575Zobrazuje se prvních 6 čísel a poslední 4 čísla. Jedná se o číslo vyražené na přední straně karty.
transactionDateČasové razítko vzniku transakce2022-09-17T13:28:35.382+02:00
settlementDateČasové razítko zaúčtování transakce (pokud bylo již zaúčtováno)2022-09-18T13:28:35.382+02:00
originalAmountČástka v původní měně450
originalCurrencyMěna transakceEUR
signedAmountZaúčtovaná částka v CZK (pokud již bylo zaúčtováno)-11745,14Tato hodnota má opačné znaménko než pole originalAmount.
serviceFeeVýše servisního poplatku0Obvykle za použití bankomatu (ATM).
transactionStatusStav transakceaccountedPlatný v momentu exportu.
transactionTypeTyp transakce[viz poznámka]Např. load
merchantNameNázev obchodníkaCESKE DRAHY, A.S.
merchantLocationAdresa (město) obchodníkaPRAHA 1
merchantCountryIdentifikátor země, na jejímž území k transakci došloCZ
categoryNameKategorie obchodníkatravelZobrazuje se, pokud je vyplněn.
cardTypeTyp kartypersonal / sharedNabývá buď hodnoty personal (osobní), nebo shared (týmová).
mccMerchant Category Code (Mezinárodní kód kategorie obchodníka)4722Složen ze 4 číslic.
transactionLocalDateTimeČasové razítko transakce v místním čase2022-06-20T12:17:24Může nabývat i hodnoty null, pokud není hodnota známa.

Výdaje

/v2/expense/get-expenses
Hodnota Popis Příklad dat Poznámka
expenseId Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93
ownerUserId Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, který vytvořil výdaj 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
dateTime Časové razítko vzniku výdaje 2022-09-17T13:28:35.382Z
lastEditDateTime Časové razítko poslední úpravy výdaje 2022-09-17T13:28:35.382Z
name Název Nazev Zadaný název výdaje, např. Oběd s klientem
classState Stav výdajů open / sent / approved / other Nabývá jedné hodnoty ze čtyř obměn. Platný v momentu exportu.
type Typ [viz poznámka] Typ výdaje nabývá buď hodnoty manual (ručně zadané), nebo card-transaction (karetní transakce).
amount Částka 1000 Celková částka výdaje, uvedena v původní měně
amountCzk Částka v CZK 1000 Celková částka výdaje v českých korunách
currency Měna transakce EUR Uvedena ve formátu ISO 4217
shortId Zkrácený identifikátor výdaje EX-10
receiptIds Unikátní identifikátory připojených účtenek k výdaji v systému Fidoo (pokud jsou připojeny) 07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
companyExpense Částka firemního výdaje 420 Hodnota amount (Částka transakce) snížena o privateAmount (Částka soukromého výdaje)
privateAmount Součet všech soukromých výdajů 30
cardId Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53 Pokud je výdaj typu card-transaction (karetní transakce).
travelReportId Unikátní identifikátor zprávy o služební cestě (cesťáku) v systému Fidoo 331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667
vatAmount Výše DPH 34.81
vatRate Sazba DPH 0.21 Uvedena v rozmezí 0-1
taxBase Částka bez DPH (základ) 950
accountCode Kód předkontace PHM
accountCredit Hodnota DAL 450
accountDebit Hodnota MÁ DÁTI 320
vatAccountCode Kód DPH dané předkontace DPH21
vatAccountCredit Hodnota DPH pro DAL 20
vatAccountDebit Hodnota DPH pro MÁ DÁTI 10
costCenterIds Unikátní identifikátory nákladových středisek v systému Fidoo připojených k výdaji a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6
projectIds Unikátní identifikátory projektů v systému Fidoo připojených k výdaji a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6
vatBreakDownId Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6
taxableDate Datum zdanitelného plnění 2022-09-17 Uveden ve formátu ISO 8601
merchantIdentificationNumber IČ obchodníka 4566544
merchantVatId DIČ obchodníka CZ4566544
merchantName Název obchodníka CESKE DRAHY, A.S.
merchantCategory Kategorie obchodníka Travel
merchantAddress Adresa obchodníka Jecna 1
cardTransactionId Unikátní identifikátor karetní transakce v systému Fidoo 7fec49fb-7e1d-4d2a-9ddb-d5377040cb45
exchangeRate Měnový kurz 23.4244
description Popis či poznámka Upřesňující informace
state Stav v systému Fidoo [viz poznámka] Stav výdaje nabývá jedné hodnoty z 11 obměn, viz níže Stavy výdajů ve Fidoo
closed Je již uzavřeno? true / false True (pravda) odpovídá uzavřenému výdaji, který se již později nezmění.
receiptUrls Veřejný URL odkaz pro stažení souboru s účtenkami https://api.fidoo.com/doc/download/FcSddkfkEEdffSSwervvf Pokud je účtenka připojena.
originalTaxDocumentNumber Původní číslo daňového dokladu FV202103
pairingKey Párovací klíč 205-23062021 1086000537810
accountingCategory Účetní kategorie  –
id Unikátní identifikátor v systému Fidoo 0aa54c71-aca4-43ba-8107-89daaf4e8fa2/td>
accountAssignment Předkontace Rozpadá se podle níže uvedené tabulky “Předkontace”.
code Kód GLO23
name Název Nápoje
state Stav v systému Fidoo active / inactive / deleted Stav nabývá jedné hodnoty ze tří obměn; active (zobrazuje se uživatelům), inactive (nenabízí se uživatelům), nebo deleted (smazán z Fidoo).

Stavy výdajů v systému Fidoo

Systémový stavStav v aplikaci FidooPopis stavu
prepareOtevřenýNový výdaj doposud nezpracovaný nebo   vrácený zpět uživateli
approveKe schváleníČeká se na schválení prvním   schvalovatelem
approve2K 2. schváleníČeká se na schválení druhým   schvalovatelem
accountantApproveK uzavřeníČeká se na chválení účetní
personalBillUzavřenýUzavřené osobní vyúčtování
exportVyúčtovanýVyúčtovaný a připravený pro nový   export v účetní agendě
exportedExportovanýExportovaný v účetní agendě

Jednotlivé položky výdaje

/v2/expense/get-expense-items
Hodnota Popis Příklad dat Poznámka
expenseItemId Unikátní identifikátor položky výdaje v systému Fidoo 9716297e-9279-4fff-918f-b257eb520c7c
expenseId Unikátní identifikátor výdaje v systému Fidoo r6417d750-2f6a-11e9-b210-d663bd873d93
name Název Nazev Zadaný název položky výdaje, např. Nafta
amount Částka 1000 Částka položky
taxBase Částka bez DPH (základ) 950 Částka položky bez DPH (základ)
vatAmount Výše DPH 34.81 Výše DPH položky
vatRate Sazba DPH 0.21 Sazba DPH pro položku, uvedena v rozmezí 0-1
type Typ [viz poznámka] Typ výdaje nabývá buď hodnoty private (soukromá), nebo corporate (firemní).
accountCode Kód předkontace PHM
accountCredit Hodnota DAL 450
accountDebit Hodnota MÁ DÁTI 320
vatAccountCode Kód DPH dané předkontace DPH21
vatAccountCredit Hodnota DPH pro DAL 20
vatAccountDebit Hodnota DPH pro MÁ DÁTI 10
costCenterIds Unikátní identifikátory nákladových středisek v systému Fidoo připojených k výdaji a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6
projectIds Unikátní identifikátory projektů v systému Fidoo připojených k výdaji a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6
vatBreakDownId Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo a787d2f0-f261-4618-b7d1-7c9ad71c73e6
accountingCategory Účetní kategorie  –
id Unikátní identifikátor v systému Fidoo 0aa54c71-aca4-43ba-8107-89daaf4e8fa2/td>
accountAssignment Předkontace Rozpadá se podle níže uvedené tabulky “Předkontace”.
code Kód GLO23
name Název Nápoje
state Stav v systému Fidoo active / inactive / deleted Stav nabývá jedné hodnoty ze tří obměn; active (zobrazuje se uživatelům), inactive (nenabízí se uživatelům), nebo deleted (smazán z Fidoo).

Hotovostní transakce

/v2/cash-transactions/get-cash-transactions
Hodnota Popis Příklad dat Poznámka
transactionID Unikátní identifikátor hotovostní transakce v systému Fidoo 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
shortExpenseId Zkrácený identifikátor výdaje EX-10
user Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, který vlastní danou peněženku 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
walletName Název peněženky Pepova penezenka
createTransactionDate Časové razítko vytvoření transakce 2022-09-17T13:28:35.382+02:00
amountOriginalCurrency Částka v původní měně 100
currency Měna transakce EUR
transactionType Typ transakce [viz poznámka] Stav výdaje nabývá jedné hodnoty ze 7 obměn, viz Typy hotovostních transakcí
companyName Název obchodníka McDonald’s
address Adresa obchodníka Ulice 1, Praha, CZ
category Kategorie obchodníka [viz poznámka] Stav výdaje nabývá   jedné hodnoty ze 23 obměn, viz níže Kategorie obchodníků
receiptUrls Veřejný URL odkaz pro stažení souboru s účtenkami https://api.fidoo.com/doc/download/FcSddkfkEEdffSSwervvf Pokud je účtenka připojena.

Typy hotovostních transakcí

Systémový stav Stav v aplikaci Fidoo
expense Hotovostní výdaj
balanceAdjustment Vyrovnání hotovosti
private_expense Soukromý výdaj
withdrawal Výběr z bankomatu
deposit Vklad v hotovosti
receiveCash Nabití peněženky
returnCash Vybití peněženky

Cesťáky – zprávy

/v2/travel/get-travel-reports /v2/travel/get-travel-requests
Hodnota Popis Příklad dat Poznámka
travelRequestId Unikátní identifikátor žádosti o služební cestu v systému Fidoo 27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002 Platí pouze pro API volání “/v2/travel/get-travel-requests”.
travelRequestShortId Zkrácený identifikátor žádosti o služební cestu TQ-2 Platí pouze pro API volání “/v2/travel/get-travel-requests”.
travelRequestName Název žádosti o služební cestu (cesťáku) Moje cesta do Brna Platí pouze pro API volání “/v2/travel/get-travel-requests”.
travelReportId Unikátní identifikátor zprávy o služební cestě (cesťáku) v systému Fidoo 331a0bd0-0f95-11ea-8d71-362b9e155667
travelReportShortId Zkrácený identifikátor zprávy o služební cestě (cesťáku) TR-1
travelReportName Název zprávy o služební cestě (cesťáku) Moje cesta do Brna
travellerId Unikátní identifikátor uživatele na služební cestě v systému Fidoo 27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
journeyType Typ služební cesty domestic / foreign / mixed Nabývá jedné hodnoty ze tří obměn.
travelReportState Stav zprávy o   služební cestě (cesťáku) v systému Fidoo [viz poznámka] Stav cesťáku nabývá jedné z hodnot, viz níže Stavy cesťáků – zpráv v systému Fidoo.
closed Je již uzavřeno? true / false True (pravda) odpovídá uzavřené zprávě o služební cestě (cesťáku), která se již později nezmění.
journeyStartDate Začátek služební cesty 2018-09-17T13:28:35.382Z
journeyEndDate Konec služební cesty 2018-09-17T13:28:35.382Z
journeyStartPoint Místo začátku   služební cesty Prague
journeyEndPoint Místo konce služební cesty Brno
mealAllowanceCzk Náhrady za stravné v CZK 1000
pocketMoneyCzk Peníze na cestu v CZK 2500
carAllowanceCzk Náhrada za soukromé vozidlo v CZK 3000
fuelAllowanceCzk Náhrada za palivo v CZK 4000
travelReportTotal Celkové náhrady v CZK 10500
journeyNote Poznámka ke služební cestě Privezu frgal
reportCreated Časové razítko vytvoření zprávy o služební cestě (cesťáku) 2022-09-17T13:28:35.382Z
createdBy Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, který vytvořil zprávu o služební cestě (cesťáku) 27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
travelRequestId Unikátní identifikátor žádosti o služební cestu v systému Fidoo 27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002 Platí pouze pro API volání “/v2/travel/get-travel-reports”.
travelRequestShortId Zkrácený identifikátor žádosti o služební cestu TQ-2 Platí pouze pro API volání “/v2/travel/get-travel-reports”.
projectId Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo 0b20bf11-9282-4a98-97e7-85b3d02daa82
costCenterId Unikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo d4a7fbfb-0531-4ff4-81a7-cf0a3315a975
depositRequested Uživatelem požadovaná částka na služební cestu 2000
depositType Způsob výplaty peněz žadateli na služební cestu cash / card / null Nabývá buď hodnoty cash (výplata v hotovosti), nebo card (dobití karty). Hodnota může být i null.
depositCurrency Měna peněz na služební cestu CZK
lastEditDateTime Časové razítko poslední úpravy výdaje 2022-09-17T13:28:35.382Z Uveden ve formátu ISO 8601

Stavy výdaje nebo cesťáku – zprávy

Systémový   stavStav v aplikaci FidooPopis stavu
prepareOtevřenáNový výdaj / cesťák–zpráva, který je doposud nezpracovaný nebo vrácený zpět uživateli
approveKe schváleníVýdaj / cesťák–zpráva čekající na schválení prvním schvalovatelem
approve2K 2.schváleníVýdaj / cesťák–zpráva čekající na schválení druhým schvalovatelem 
accountantApproveK uzavřeníVýdaj / cesťák–zpráva čekající na uzavření účetní
personalBillUzavřenáUzavřený výdaj / cesťák–zpráva otevřeného osobního vyúčtování účetní,
Čeká na uzavření celého vyúčtování účetní
exportVyúčtovanáVyúčtovaný výdaj / cesťák–zpráva a připravený k prvnímu exportu v Účetní agendě
exportedExportovanáExportovaný výdaj / cesťák–zpráva v Účetní agendě

Cesťáky – detail

/v2/travel/get-travel-detail
Hodnota Popis Příklad dat Poznámka
tripId Unikátní identifikátor cesty v systému Fidoo 27fe8798-07e3-11eb-adc1-0242ac120002
startDate Datum začátku cesty 2022-09-17T13:28:35.382Z
endDate Datum konce cesty 2022-09-18T13:28:35.382Z
startPoint Výchozí místo cesty Prague
endPoint Konečné místo cesty Brno

Osobní vyúčtování

/v2/personal-billing/get-billings
Hodnota Popis Příklad dat Poznámka
personalBillingShortId Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo PB-459
personalBillingName Název osobního vyúčtování Od 1.4.2022
dateFrom Počáteční datum vystaveného osobního vyúčtování 2022-04-01
dateTo Závěrečný datum vystaveného osobního vyúčtování 2023-01-06
state Stav v systému Fidoo [viz poznámka] Nabývá buď hodnoty opened (otevřené), nebo closed (zavřené).
expenseSumCzk Součet všech výdajů více měn k vyúčtování v CZK 500
privateExpenseSumCzk Součet všech soukromých výdajů více měn k vyúčtování v CZK 50
travelAllowanceSumCzk Součet všech cestovních náhrad více měn k vyúčtování v CZK 100
cashSettlementSumCzk Součet všech vyrovnání hotovosti více měn k vyúčtování v CZK 50
giveMoneySumCzk Celkové částka více měn k vyplacení uživateli v CZK 200
takeMoneySumCzk Celkové částka více měn ke stržení uživateli v CZK 300
closingDate Datum uzavření vyúčtování 2027-07-06
Hodnota Popis Příklad dat Poznámka
userId Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e Pokud následuje po closedByUser, pak jde o uživatele, který uzavřel vyúčtování.
firstName Jméno uživatele Jan Pokud následuje po closedByUser, pak jde o jméno uživatele, který uzavřel vyúčtování.
lastName Příjmení uživatele Novak Pokud následuje po closedByUser, pak jde o příjmení uživatele, který uzavřel vyúčtování.
employeeNumber Zaměstnanecké číslo uživatele AX12545 Určuje si klient, vyplněno v profilu uživatele. Pokud následuje po closedByUser, pak jde o zam. číslo uživatele, který uzavřel vyúčtování.
deactivated Je uživatel deaktivovaný? true / false Pokud následuje po closedByUser, pak true (pravda) odpovídá deaktivovanému uživateli, který uzavřel vyúčtování.
Hodnota Popis Příklad dat Poznámka
personalBillingShortId Zkrácený identifikátor osobního vyúčtování v systému Fidoo PB-459
currency Měna transakce EUR
privateExpenseSum Součet všech soukromých výdajů k vyúčtování shrnutý podle měn 200
travelAllowanceSum Součet všech cestovních náhrad k vyúčtování podle měn 100
giveMoneySum Celkové částka k vyplacení uživateli podle měn 50
takeMoneySum Celkové částka ke   stržení uživateli podle měn 20
exchangeRateCash Měnový kurz 23.4244
cashSettlementSum Součet všech   vyrovnání hotovosti k vyúčtování podle měn 10

Fidoo účet

/v2/mvc-transaction/get-transactions
Hodnota Popis Příklad dat Poznámka
transactionID Unikátní identifikátor hotovostní transakce v systému Fidoo 30dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e
transactionCreateDate Časové razítko vytvoření transakce 2022-10-15T09:38:59Z
transactionType Typ transakce [viz poznámka] Stav výdaje nabývá např. hodnoty “card-load”.
transactionOriginalAmount Původní částka transakce 1000
transactionOriginalCurrency Původní měna transakce CZK Nabývá buď hodnoty opened (otevřené), nebo closed (zavřené).
transactionSettledAmount Zaúčtovaná částka transakce (pokud již bylo zaúčtováno) -1000 Tato hodnota má opačné znaménko než pole transactionOriginalAmount.
transactionSettlementDate Datum zaúčtování transakce (pokud již bylo zaúčtováno) 2022-10-15T09:39:032Z
cardId Unikátní identifikátor karty v systému Fidoo b16d2df4-5c28-4b90-9a8a-a88c3258fa53 Pokud se jednalo o kartetní transakci.
cardMaskedNumber Maskovaný PAN karty 549546******3575 Pokud se jednalo o karetní transakci.
cardEmbossName Jméno uživatele či název vyražený na kartě KAMIL BLAZEK Pokud se jednalo o karetní transakci.
transactionInitiatedUserEmail E-mail uživatele, který transakci inicioval jan.novak@fidoo.com Pro transakce typu (transactionType) card-load a card-unload.
transactionInitiatedUserName Jméno a příjmení uživatele, který transakci inicioval Jan Novak Pro transakce typu (transactionType) card-load a card-unload.
transactionNote Poznámka k transakci Nahrani penez na ucet
clientAccountNumber Číslo protiúčtu, ze kterého byl stav Fidoo účet navýšen nebo snížen. 21312312312/1234 Pro transakce typu (transactionType) mvc-load a mvc-unload.
variableSymbol Variabilní symbol transakce 123456 Pro transakce typu (transactionType) mvc-load a mvc-unload.
specificSymbol Specifický symbol transakce 123456 Pro transakce typu (transactionType) mvc-load a mvc-unload.

NASTAVENÍ

Nákladová střediska

/v2/settings/get-cost-centers

HodnotaPopisPříklad datPoznámka
codeZkrácený identifikátor v systému FidooNS001Zkrácený identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo
idUnikátní   identifikátor v systému Fidoo07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64eUnikátní identifikátor nákladového střediska v systému Fidoo
nameNázevNazevNázev nákladového   střediska
stateStav v systému Fidoo[viz poznámka]Stav výdaje nabývá jedné hodnoty ze tří obměn; active (zobrazuje se uživatelům), inactive (nenabízí se uživatelům), nebo deleted (smazán z Fidoo).

Projekty

/v2/settings/get-projects
Hodnota Popis Příklad dat Poznámka
code Zkrácený identifikátor v systému Fidoo NS001 Zkrácený identifikátor projektu v systému Fidoo
id Unikátní identifikátor v systému Fidoo 07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e Unikátní identifikátor projektu v systému Fidoo
name Název Nazev Název projektu
state Stav v systému Fidoo [viz poznámka] Stav výdaje nabývá jedné hodnoty ze tří obměn; active (zobrazuje se uživatelům), inactive (nenabízí se uživatelům), nebo deleted (smazán z Fidoo).

Předkontace

/v2/settings/get-account-assignments

HodnotaPopisPříklad datPoznámka
idUnikátní identifikátor v systému Fidoo07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64eUnikátní identifikátor předkontace v systému Fidoo
codeZkrácený identifikátor v systému FidooNS001Zkrácený identifikátor předkontace v systému Fidoo
nameNázevNazevNázev předkontace
descriptionPopis či poznámkaUpřesňující informace
debitÚčet MÁ DÁTI518001
creditÚčet DAL321000
typeTyp[viz poznámka]Typ předkontace nabývá buď hodnoty normal (předkontace), nebo vat (DPH).
stateStav v systému Fidoo[viz poznámka]Stav nabývá jedné hodnoty ze tří obměn; active (zobrazuje se uživatelům), inactive (nenabízí se uživatelům), nebo deleted (smazán z Fidoo).

Vozidla

/v2/settings/get-vehicles
Hodnota Popis Příklad dat Poznámka
vehicleid Unikátní identifikátor vozidla v systému Fidoo 11ca5afd-deaf-4578-97d5-5c82bffc0e99
ownerid Unikátní identifikátor uživatele v systému Fidoo, kterému patří vozidlo 0f7a31d9-c2a8-43f8-99db-a3affe0f6163
brand Značka vozidla Škoda
model Model vozidla Fabia
registrationNumber Registrační značka (RZ) 5A2 4512
vin VIN (Vehicle Identification Number) kód vozidla TMBGDM9A1KP042788
type Typ [viz poznámka] Typ vozidla nabývá   jedné hodnoty ze tří obměn; car (osobní automobil), motorcycle (jednostopé motorové vozidlo), nebo truck (nákladní automobil).
ownership Vlastnictví vozidla private / company Vozidlo může být ve vlastnictví buď private (soukromém), nebo company (firemním).
usage Využití vozidla individual / pool Vozidlo může být využíváno buď individual (konkrétním uživatelem), nebo pool (sdílené mezi více uživateli).
engineVolume Zdvihový objem motoru vozidla [cm3] 1198
fuelConsumption Kombinovaná spotřeba paliva [l/100km] 4.6
fuelType Druh paliva vozidla natural95 / super98 / diesel / electric / other Druh paliva vozidla nabývá jedné hodnoty z pěti obměn.
state Stav v systému Fidoo [viz poznámka] Stav vozidla nabývá buď hodnoty active (zobrazuje se uživatelům), nebo inactive (nenabízí se uživatelům).
price Pořizovací cena vozidla v CZK 730000 Platí pouze pro firemní vozidla.
isLowEmission Nízkoemisní vozidlo true / false True (pravda) odpovídá nízkoemisnímu vozidlu. Platí pouze pro firemní vozidla.

Členění DPH

/v2/settings/get-vat-breakdowns
Hodnota Popis Příklad dat Poznámka
id Unikátní identifikátor v systému Fidoo 07dcca40-9858-4139-9230-bb86d97cf64e Unikátní identifikátor členění DPH v systému Fidoo
code Zkrácený identifikátor v systému Fidoo NS001 Zkrácený identifikátor členení DPH v systému Fidoo
name Název Nazev Název členění DPH, např. DPH21
state Stav v systému Fidoo [viz poznámka] Stav členění DPH nabývá jedné hodnoty ze tří obměn; active (zobrazuje se uživatelům), inactive (nenabízí se uživatelům), nebo deleted (smazán z Fidoo).

PSD2 API

K využívání PSD2 API musíte být držiteli certifikátu. O ten můžete požádat u I. Certifikační autority, pokud jste držitelem příslušné licence vydávané Českou národní bankou. Kompletní návod, jak začít využívat naše PSD2 API, najdete na https://psd2.fidoo.com a obsahuje:

  • Informace o platebních účtech (AISP API) – zůstatek Fidoo účtu, historie a detaily dobití a odbití Fidoo účtu

Testovací data

Pokud máte zájem o testovací prostředí, pošlete žádost na info@fidoo.com. Ochotně vám zřídíme testovací prostředí Fidoo, které bude schopno komunikovat s testovacím API z úložiště: https://api-preprod.fidoo.com/v2.