Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Fleet manager Nastavení vozidel a Kniha jízd

Nastavení vozidel a Kniha jízd

Nastavení vozidel

Sekce Nastavení – Vozidla.

Ruční nastavení 

 1. Zvolte Přidat vozidlo (uprostřed nahoře), vyplňte potřebné údaje a Uložte

Import seznamu vozidel 

 1. Klikněte na Importovat vozidla.
 2. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor.
 3. Klikněte na Zvolit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat.

Smazání vozidla

 1. Sekce Nastavení – Vozidla.
 2. Klikněte na vozidlo, které chcete smazat a přes zvolte Smazat vozidlo.
 3. Potvrďte tlačítkem Smazat.

Export vozidel

 1. Sekce Nastavení – Vozidla.
 2. Nastavte filtr a klikněte na

Zvolte formát a klikněte na Exportovat

Správa vozidel

Aktivace/deaktivace vozidla 

 1. Sekce Nastavení – Vozidla – klikněte na vozidlo, které chcete aktivovat/deaktivovat.

Vozidlo je aktivní:

 1. Klikněte na a zvolte Deaktivovat vozidlo.

Vozidlo je deaktivované:

 1. Klikněte na Aktivovat vozidlo v červeném proužku.

Úprava vozidel

 
 1. Sekce Nastavení – Vozidla – klikněte na vozidlo, které chcete upravit.
 2. Klikněte na zelený nápis Upravit (pravá část obrazovky).
 3. Upravte požadované údaje s Uložte.

Kniha jízd

Vyplnění knihy jízd

Při vyplňování knihy jízd dochází v aplikaci k průběžnému ukládání, není tedy třeba klikat na tlačítko Uložit, které v této sekci nenajdete.  
 1. Sekce Firemní finance Kniha jízd – klikněte na vozidlo, jehož knihu jízd chcete vyplňovat.
 2. Než začnete poprvé vyplňovat jednotlivé jízdy, vyplňte počáteční stav tachometru na začátku měsíce. Postupným vyplňováním jízd se vám bude dopočítávat končený stav. V případě, že vyplníte i konečný stav, ukáže vám aplikace počet kilometrů, které je potřeba zadat do daného měsíce.

 3. V požadovaném dni zvolte typ jízdy a vyplňte povinná pole pro danou jízdu: odkud, kam, délka v km, počáteční a konečný stav tachometru, doba jízdy, přestávka a účel (v případě soukromé jízdy není nutné 2 poslední údaje vyplňovat).
 4. Po vyplnění všech dní v měsíci, kdy bylo auto využito, zvolte Potvrdit a znovu Potvrdit.

Zadání zpětné jízdy

 1. Sekce Firemní finance Kniha jízd – klikněte na vozidlo, jehož knihu jízdu budete vyplňovat.
 2. Kliknutím na jízdu zobrazíte její detaily – zvolte Jízda zpět.
 3. Automaticky se vyplní všechna povinná pole, čas odjezdu se posune o 1 hodinu po čase příjezdu.

Opakování jízdy

 1. Sekce Firemní finance Kniha jízd – klikněte na vozidlo, jehož knihu jízdu budete vyplňovat.
 2. Kliknutím na jízdu zobrazíte její detaily – zvolte Opakovat jízdu.
 3. Ve zobrazeném kalendáři vyberte dny, kdy se cesta opakovala a zadejte Opakovat.

Smazání jízdy

 1. Sekce Firemní finance Kniha jízd – klikněte na vozidlo, jehož knihu jízdu budete vyplňovat.
 2. Kliknutím na jízdu zobrazíte její detaily – zvolte Smazat.

Potvrzení knihy jízd

 1. Sekce Firemní finance – Kniha jízd – klikněte na vozidlo, jehož knihu jízd chcete potvrdit.
 2. Zkontrolujte, případně upravte zadané údaje a zvolte Potvrdit a znovu Potvrdit.

Zamítnutí knihy jízd

 1. Sekce Firemní finance – Kniha jízd – klikněte na vozidlo přiřazené uživateli, jehož knihu jízd chcete zkontrolovat.
 2. V případě, že údaje neodpovídají skutečnosti a přejete si úpravu za strany řidiče zvolte Zamítnout (vpravo nahoře), uveďte důvod a klikněte na Zamítnout.

Zaslání upomínky k vyplnění knihy jízd (lze pouze u přiřazených vozidel)

 1. Sekce Firemní finance – Kniha jízd – zvolte vozidlo, jehož kniha jízd není potvrzená. 
 2. Klikněte na Připomenout a Odeslat.

Nejčastější dotazy ke Knize jízd​

V BETA verzi je možné potvrdit knihu jízd i bez všech nutných údajů daných zákonem. Nutností jsou pouze informace o vzdálenosti nebo stavu tachometru. Při potvrzení knihy jízd se zobrazí hláška, že knihu z nějakého důvodu nelze potvrdit, případně že některé cesty nejsou kompletní dle nařízení vlády.  Tuto informaci si můžete ověřit tak, že kliknete na žárovku , která se zobrazí u trasy nekompletní cesty, ale i přesto, že chyby neopravíte, můžete knihu jízd potvrdit.

Nastavení vozidel 

Sekce Nastavení – Vozidla.

 

Ruční nastavení

 1. Zvolte Přidat vozidlo (uprostřed nahoře), vyplňte potřebné údaje a Uložte.

 

Import seznamu vozidel

 1. Klikněte na :trojrypák:Importovat vozidla.

 2. Stáhněte a vyplňte připravený vzorový soubor.

 3. Klikněte na Zvolit soubor, najděte jej ve vašem počítači a zvolte Importovat.