Výdaje

  1. Export výdajů v Účetní agendě

Tento export slouží zejména k dalšímu zpracování dat na straně účetního systému nebo excelu. Při vytvoření exportu se v něm obsažený výdaj jako položka označí jako exportovaná a není možné ji opětovně vyexportovat. Tím tak bráníme duplicitě v exportech. Jakmile export smažete, položky se znovu odemknou a je možné připravit export nový a znovu tyto položky vyexportovat.

Vytvoření exportu

  1. V sekci Účetní agenda (1) naleznete Export výdajů (2). Tato možnost slouží k vyexportování si výdajů pro další zpracování, např. k importu do účetních systémů.
  2. Zvolte možnost Nový export (3), čímž se otevře náhled na položky, které je možné exportovat.
  3. Pomocí filtru (4) můžete upřesnit, které výdaje chcete zobrazit a exportovat (za jaké období, typy výdajů, navázané platební karty a další parametry). Svůj výběr potvrdíte kliknutím na Filtrovat výdaje (5).
  4. Ještě před dokončením můžete zkontrolovat vybrané parametry a filtry (6) a pokud je vše tak, jak potřebujete, vše potvrdíte kliknutím na tlačítko Exportovat (7).
  5. Následně vás vyzveme k zadání názvu exportu (8). Export připravíme po kliknutí na tlačítko Vytvořit export (9).

Stáhnutí vyexportovaných dat

 

  1. V seznamu exportů přibude právě připravený nový export (10) s vámi zvoleným názvem.
  2. Tento export můžete stáhnout a je-li potřeba, tak i smazat (11) a připravit znovu.

Co stažený soubor obsahuje:
expense-transaction-export.xlsx – export pro Excel či OpenOffice
MoneyS3Export.xml – speciální export pro Money S3 (Jak nahrát výdaje do Money S3?)
xmlExport.xml – export v obecném formátu XML
účtenky (obrázkové a/nebo PDF soubory)

Obsah exportu

Název v exportuPopis poleVzor dat
expense_idUnikátní ID výdaje v systému Fidoo17d15115-4d25-448f-83a3-98be72d95923
short_expense_idZkrácený unikátní identifikátor výdaje v rámci firmyEX-10
expense_nameNázev výdajeNákup bot
user_firstnameJméno uživatelePetr
user_lastnamePříjemní uživateleJednatel
employee_numberZaměstnanecké číslo (pokud je vyplněno)1234
transaction_idID spojené karetní transakce (platí jen pro platby kartou3691622
card_numberUnikátní identifikátor karty v systému Fidood1d42791-3d15-4597-9907-49ddf863548b
travel_report_idV případě přiřazení výdaje k cesťáku obsahuje unikátní identifikátor daného cesťákuTQ-4
document_idČíslo dokladu55446677
amount_czkHodnota výdaje v Kč2300
amount_original_currencyHodnota výdaje v původní měně (pokud je jiná než Kč) 
currencyPůvodní měna transakce (pokud je jiná než Kč) 
amount_vatVýše DPH0
vat_rateSazba DPH0
account_assignment_codeKód předkontace 
account_debitHodnota MÁ DÁTI 
account_creditHodnota DAL 
account_vat_assignment_codeKód DPH dané předkontace 
account_vat_debitHodnota DPH pro MÁ DÁTI 
account_vat_creditHodnota DPH pro DAL 
company_expenseHodnota firemního výdaje2300
private_expenseHodnota soukromého výdaje0
create_expense_dateDatum vzniku výdaje17.08.2020
taxable_dateDatum zdanitelného plnění17.08.2020
payment_typeTyp transakce (např. cash – hotovostní)cash
identification_numberIČO obchodníka12345678
vat_idDIČCZ12345678
company_nameNázev obchodníkaBaťa
addressAdresa obchodníkaBaťova ulice, Zlín
cost_centerKód nákladového střediska50001
projectKód projektuDO
vat_breakdownčlenění DPH 
supplier_bank_accountBankovní účet dodavatele 
vsVariabilní symbol 
csKonstantní symbol 
ssSpecifický symbol 
due_dateDatum splatnosti 
receiptPokud je k výdaji připojena účtenka, nabývá hodnoty ANONe
notepoznámka 
item_descriptionPoložka – NázevBoty
item_tax_basePoložka – základ daně2100
item_amount_vatPoložka – hodnota DPH0
item_vat_ratePoložka – sazba DPH 
item_expense_typePoložka – druh výdaje (firemní vs soukromí)corporate
item_account_assignment_codePoložka – kód předkontace 
item_account_debitPoložka – kód MÁ DÁTI 
item_account_creditPoložka – DAT 
item_account_vat_assignment_codePoložka – DPH předkontace 
item_account_vat_debitPoložka – DPH MÁ DÁTI 
item_account_vat_creditPoložka – DPH DAL 
item_cost_centerPoložka – nákladové středisko50002
item_projectPoložka – ProjektDO
item_vat_breakdownPoložka – členění DPH