Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Hlavní správce První nastavení Fidoo Práva a role uživatelů

Práva a role uživatelů

Klíčové role a jejich práva

Běžný uživatel

 • vytváří, edituje a odesílá ke schválení své výdaje (karetní i hotovostní)

Účetní

 • nastavuje výdaje (předkontaci, členění DPH, …) a projekty
 • může upravovat a zamítat výdaje a cesťáky všech uživatelů 
 • uzavírá veškeré výdaje a osobní vyúčtování 
 • vyrovnává hotovost 
 • nastavuje integraci do účetního systému
 • provádí exporty do účetních a mzdových systémů 

Pokladní

 • nabíjí a vybíjí hotovostní peněženku jednotlivých uživatelů 

AML zmocněnec

 • ověřuje (provádí identifikaci) držitelů karet na základě zmocnění od Fidoo

Finanční správce

 • dobíjí a odbíjí Fidoo účet 
 • nastavuje inkasa a Fidoo účet 
 • dostává informace o poklesu Fidoo účtu
 • může objednat cestovní pojištění 

Hlavní správce

 • přidává, upravuje a maže uživatele
 • objednává, dobíjí a odbíjí, zamyká a blokuje karty
 • nastavuje schvalování
 • nastavuje omezení na kartách
 • nastavuje týmy
 • nastavuje cesťáky (stravné a kapesné)
 • nastavuje vozidla
 • nastavuje integraci do účetního systému
 • spravuje API klíč
 • objednává cestovní pojištění
 • může měnit korespondenční adresu firmy
 • může přidat uživatele do klíčové role Účetní

Statutární zástupce

 • určuje klíčové role v aplikaci – jako jediný může přidávat a odebírat klíčové role (kromě účetní, tu může přiřadit i Hlavní správce). 

Balíčky práv

Zobrazení uživatelů a karet  

 • zobrazení seznamu uživatelů i karet 
 • export uživatelů 

Správa uživatelů a karet

 • zakládání a správa uživatelů i karet 
 • zobrazení seznamu uživatelů i karet 
 • export uživatelů 
 • nastavení profilu uživatele 
 • správa práv uživatelů 
 • správa karetních akcí zamknout a blokovat 
 • nastavení schvalování (lidé, týmy a týmové karty)

Správa karetních akcí nabít a odbít   

 • zobrazení karet 
 • nabití a odbití karty 

Přehled firemních financí

 • přehled o firemních financích 
 • přehled faktur a poplatků 
 • generování výpisů z Fidoo účtu 

Přehled firemních financí bez Fidoo účtu

 • přehled o firemních výdajích, kartách a jejich transakcích, hotovosti a peněženkách 

Správa firemních financí   

 • nastavení jednorázového/pravidelného inkasa 
 • odbití Fidoo účtu 
 • nastavení notifikací na Fidoo účtu 
 • zobrazení a správa karetních transakcí 
 • přidání poznámky k transakci 
 • generování výpisů a reportů na kartách / karetních transakcích 
 • přehled o firemních financích 
 • přehled faktur a poplatků 
 • generování výpisů z Fidoo účtu 
 • generování reportu účtenek