Úvod Podpora Expense management Účetní Exporty a integrace XLSX exporty Karty – XLSX exporty

Karty – XLSX exporty

Obecný popis

Exportní výstup Karet ve formátu XLSX (Microsoft Excel) je určen pro datový přenos Karet z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.  
Univerzální formát XLSX dovoluje jak pohodlnou uživatelskou práci, tak automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat. 

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o kartách ve Fidoo. 

Typické využití tohoto exportního formátu je pro přehledy, reporty, analýzy, investigace, ale i pro import dat do dalších podnikových systémů. 

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky

  • Pokud do exportu doplňujeme nové údaje, snažíme se jednotlivá data obsahově shlukovat k sobě. Tím dochází ke změně pořadí sloupců. Je potřeba s tím počítat, že doplňování dalších údajů a změny v pořadí sloupců budou v budoucnu neustále nastávat.

  • Názvy sloupců v exportu v budoucnu měnit nebudeme.

  • Pokud používáte XLSX export pro automatizované zpracování, nastavujte své skripty a roboty na názvy sloupců, nikoliv na jejich pořadí.

  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno nepoužívat tento XLSX formát, ale namísto toho zvolit jiný, vhodnější a stabilnější formát/způsob určený primárně pro automatizované zpracování. Např. formát XML nebo Fidoo Public API (viz Generický formát XML a Public API).

Struktura a popis dat

Název v   Exportu Název interní /   XML Popis pole Vzor dat
card_id cardId Unikátní   identifikátor každé karty v systému Fidoo 04410424-5c86-4bb4-a026-a0c3f7dd7db7
card_number cardNumber Maskovaný PAN karty –   viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla vytištěné na   přední straně karty) 549546******8119
card_valid_to cardValidTo Datum expirace karty 30.11.2024
card_name cardName Zadaný název karty   v systému Fidoo KARTA JARDA
card_state cardState Aktuální stav karty   k momentu vzniku exportu. Například Objednaná, aktivní atp. first-ordered
card_type cardType Dle typu karty nabývá   hodnot Osobní nebo Týmová shared
card_profile cardProfile ID spojené karetní   transakce (platí jen pro platby kartou business
card_users_id cardUser/idUser Unikátní   identifikátory současných uživatelů spojených s kartou – v případě   vícero uživatelů jsou odděleny středníkem f136de1b-d6dc-4a6e-8a8a-91713d2e9f93
card_holder_name_surname cardUser/firstName;cardUser/lastName Jméno a příjmení   uživatele karty Sam Adams
account_balance accountBalance Současný účetní   zůstatek karty 16
available_balance availableBalance Současný disponibilní   zůstatek karty 16
blocked_balance blockedBalance Blokace na kartě 0
card_approver_id cardApprover/idUser Unikátní   identifikátor schvalovatele karty 4099648b-e6b8-4b4b-aa44-3591fe2ec382
card_approver_name_surname cardApprover/firstName;cardApprover/lastName Jméno a příjmení   schvalovatele karty Jana Bobošíková
load_type loadType Typ dobíjení manual
load_frequency loadFrequency Frekvence dobíjení weekly
load_on_amount loadOnAmount Dobíjení na konkrétní   částku 6
when_the_available_balance_drops_below whenTheAvailableBalanceDrops Limit, jehož dosažení   spouští dobití karty 2
maximum_limit maximumLimit Maximální limit   čerpání na kartě 100
restrictions_of_card_usage restrictionsOfCardUsage Omezení placení   kartou atm: true, merchants:   true, e-payments: true
delivery_address_street deliveryAddressStreet Dodací adresa ulice Václavská
     180
delivery_address_building_number deliveryAddressBuildingNumber Dodací adresa číslo   domu
delivery_address_city deliveryAddressCity Dodací adresa město Chrudim
delivery_address_postcode deliveryAddressPostcode Dodací adresa   poštovní směrovací číslo 53701
delivery_address_country deliveryAddressCountry Dodací adresa země cze
order_date orderDate Datum objednání 03.12.2021
order_state orderState Stav objednání karty ordered
alias alias Volitelný název karty   pro snadné hledání v systému Adamsova karta

Ukázkový exportní soubor ke stažení