Karty – XLSX exporty

Obecný popis

Exportní výstup Karet ve formátu XLSX (Microsoft Excel) je určen pro datový přenos Karet z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo.  
Univerzální formát XLSX dovoluje jak pohodlnou uživatelskou práci, tak automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat. 

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o kartách ve Fidoo. 

Typické využití tohoto exportního formátu je pro přehledy, reporty, analýzy, investigace, ale i pro import dat do dalších podnikových systémů. 

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky

  • Pokud do exportu doplňujeme nové údaje, snažíme se jednotlivá data obsahově shlukovat k sobě. Tím dochází ke změně pořadí sloupců. Je potřeba s tím počítat, že doplňování dalších údajů a změny v pořadí sloupců budou v budoucnu neustále nastávat.

  • Názvy sloupců v exportu v budoucnu měnit nebudeme.

  • Pokud používáte XLSX export pro automatizované zpracování, nastavujte své skripty a roboty na názvy sloupců, nikoliv na jejich pořadí.

  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno nepoužívat tento XLSX formát, ale namísto toho zvolit jiný, vhodnější a stabilnější formát/způsob určený primárně pro automatizované zpracování. Např. formát XML nebo Fidoo Public API (viz Generický formát XML a Public API).

Struktura a popis dat

   
   
Název   v Exportu
      
   
Název   interní / XML
      
   
Popis   pole
      
   
Vzor   dat       
   
   
card_id
      
   
cardId
      
   
Unikátní   identifikátor každé karty v systému Fidoo
      
   
04410424-5c86-4bb4-a026-a0c3f7dd7db7       
   
   
card_number
      
   
cardNumber
      
   
Maskovaný   PAN karty – viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla   vytištěné na přední straně karty)
      
   
549546******8119       
   
   
card_valid_to
      
   
cardValidTo
      
   
Datum   expirace karty
      
   
30.11.2024       
   
   
card_name
      
   
cardName
      
   
Zadaný   název karty v systému Fidoo
      
   
KARTA   JARDA       
   
   
card_state
      
   
cardState
      
   
Aktuální   stav karty k momentu vzniku exportu. Například Objednaná, aktivní atp.
      
   
first-ordered       
   
   
card_type
      
   
cardType
      
   
Dle   typu karty nabývá hodnot Osobní nebo Týmová
      
   
shared       
   
   
card_profile
      
   
cardProfile
      
   
ID   spojené karetní transakce (platí jen pro platby kartou
      
   
business       
   
   
card_users_id
      
   
cardUser/idUser
      
   
Unikátní   identifikátory současných uživatelů spojených s kartou – v případě vícero   uživatelů jsou odděleny středníkem
      
   
f136de1b-d6dc-4a6e-8a8a-91713d2e9f93       
   
   
card_holder_name_surname
      
   
cardUser/firstName;cardUser/lastName
      
   
Jméno   a příjmení uživatele karty
      
   
Sam   Adams       
   
   
account_balance
      
   
accountBalance
      
   
Současný   účetní zůstatek karty
      
   
0       
   
   
available_balance
      
   
availableBalance
      
   
Současný   disponibilní zůstatek karty
      
   
0       
   
   
card_approver_id
      
   
cardApprover/idUser
      
   
Unikátní   identifikátor schvalovatele karty
      
   
4099648b-e6b8-4b4b-aa44-3591fe2ec382       
   
   
card_approver_name_surname
      
   
cardApprover/firstName;cardApprover/lastName
      
   
Jméno   a příjmení schvalovatele karty
      
   
Jana   Bobošíková       
   
   
load_type
      
   
loadType
      
   
Typ   dobíjení
      
   
manual       
   
   
load_frequency
      
   
loadFrequency
      
   
Frekvence   dobíjení
      
   
weekly       
   
   
load_on_amount
      
   
loadOnAmount
      
   
Dobíjení   na konkrétní částku
      
   
        
   
   
when_the_available_balance_drops_below
      
   
whenTheAvailableBalanceDrops
      
   
Limit,   jehož dosažení spouští dobití karty
      
   
        
   
   
maximum_limit
      
   
maximumLimit
      
   
Maximální   limit čerpání na kartě
      
   
        
   
   
restrictions_of_card_usage
      
   
restrictionsOfCardUsage
      
   
Omezení   placení kartou
      
   
atm: true, merchants: true,   e-payments: true       
   
   
delivery_address_street
      
   
deliveryAddressStreet
      
   
Dodací   adresa ulice
      
   
Václavská
180       
   
   
delivery_address_building_number
      
   
deliveryAddressBuildingNumber
      
   
Dodací   adresa číslo domu
      
   
        
   
   
delivery_address_city
      
   
deliveryAddressCity
      
   
Dodací   adresa město
      
   
Chrudim       
   
   
delivery_address_postcode
      
   
deliveryAddressPostcode
      
   
Dodací   adresa poštovní směrovací číslo
      
   
53701       
   
   
delivery_address_country
      
   
deliveryAddressCountry
      
   
Dodací   adresa země
      
   
cze       
   
   
order_date
      
   
orderDate
      
   
Datum   objednání
      
   
03.12.2021       
   
   
order_state
      
   
orderState
      
   
Stav   objednání karty
      
   
ordered       
   
   
alias
      
   
alias
      
   
Volitelný   název karty pro snadné hledání v systému
      
   
nou go       

Ukázkový exportní soubor ke stažení

V tomto návodu najdete

Nenašli jste, co jste hledali?

Mohlo by se hodit

Utekl vám začátek Fidoo? Dožeňte to během několika minut s Fidoo akademií.

Už máte mobilní aplikaci Fidoo?