Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Účetní Exporty a integrace XLSX exporty Výdaje – XLSX exporty

Výdaje – XLSX exporty

Obecný popis

Exportní výstup Výdajů ve formátu XLSX (Microsoft Excel) je určen pro datový přenos Výdajů (volitelně včetně přiložených účtenek) z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo. Univerzální formát XLSX dovoluje jak pohodlnou uživatelskou práci, tak automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o výdajích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro přehledy, reporty, analýzy, investigace, ale i pro import dat do dalších podnikových systémů

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
  • Pokud do exportu doplňujeme nové údaje, snažíme se jednotlivá data obsahově shlukovat k sobě. Tím dochází ke změně pořadí sloupců. Je potřeba s tím počítat, že doplňování dalších údajů a změny v pořadí sloupců budou v budoucnu neustále nastávat.
  • Názvy sloupců v exportu v budoucnu měnit nebudeme.
  • Pokud používáte XLSX export pro automatizované zpracování, nastavujte své skripty a roboty na názvy sloupců, nikoliv na jejich pořadí.
  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno nepoužívat tento XLSX formát, ale namísto toho zvolit jiný, vhodnější a stabilnější formát/způsob určený primárně pro automatizované zpracování. Např. formát XML nebo Fidoo Public API (viz Generický formát XML a Public API).

Struktura a popis dat

Název v   Exportu Název interní /   XML Popis pole Vzor dat
expense_id expenseId Identifikátor výdaje   v systému Fidoo 17d15115-4d25-448f-83a3-98be72d95923
short_expense_id shortExpenseId Zkrácený unikátní   identifikátor výdaje v rámci firmy EX-1041
expense_name expenseName Název výdaje Nákup bot
user_firstname user/[@firstName] Jméno uživatele Petr
user_lastname user/[@lastName] Příjmení uživatele Jednatel
employee_number user/[@employeeNumber] Zaměstnanecké číslo   (pokud je vyplněno) 1234666
transaction_id transactionId Identifikátor spojené   karetní transakce (platí jen pro platby kartou) 3691622
card_number cardNumber Identifikátor karty   v systému Fidoo d1d42791-3d15-4597-9907-49ddf863548b
travel_report_id shortTravelReportId V případě přiřazení   výdaje k cesťáku obsahuje unikátní identifikátor daného cesťáku TQ-4
document_id documentId Číslo dokladu 55446677
amount_czk amountCzk Hodnota výdaje v Kč 2300
amount_original_currency amountOriginalCurrency Hodnota výdaje   v původní měně (pokud je jiná než Kč) 85
currency currency Původní měna   transakce (pokud je jiná než Kč) EUR
tax_base taxBase Základ pro DPH 1817
amount_vat amountVat Výše DPH 483
vat_rate vatRate Sazba DPH 0,21
account_assignment_code accountAssignmentCode Kód předkontace AAA
account_debit accountDebit Hodnota MÁ DÁTI 518000
account_credit accountCredit Hodnota DAL 321000
account_vat_assignment_code accountVatAssignmentCode Kód DPH dané   předkontace Kod
account_vat_debit accountVatDebit Hodnota DPH pro MÁ   DÁTI 21
account_vat_credit accountVatCredit Hodnota DPH pro DAL 10
company_expense companyExpense Hodnota firemního   výdaje 2300
private_expense privateExpense Hodnota soukromého   výdaje 0
create_expense_date createExpenseDate Datum vzniku výdaje 17.08.2020 10:41:00
taxable_date taxableDate Datum zdanitelného   plnění 17.08.2020 10:41:00
payment_type paymentType Typ transakce (např.   cash – hotovostní) cash
identification_number identificationNumber IČO obchodníka 12345678
vat_id vatId DIČ CZ12345678
company_name companyName Název obchodníka Baťa
address address Adresa obchodníka Baťova ulice, Zlín
cost_center costCenters/costCenter[1] Kód nákladového   střediska 50001
project projects/project[1] Kód projektu DO
vat_breakdown vatBreakdown Členění DPH Tuzemské do 10000
supplier_bank_account supplierBankAccount Bankovní účet   dodavatele
vs vs Variabilní symbol
cs cs Konstantní symbol
ss ss Specifický symbol
due_date dueDate Datum splatnosti
receipt receiptPresent Pokud je   k výdaji připojena účtenka, nabývá hodnoty ANO Ne
note note Poznámka text v poznámce
merchant_category merchantCategory Kategorie obchodníka Oblečení
approval_date approval/date Datum schválení 17.08.2020 15:19:56
approval_first_name approval/firstName Jméno schvalovatele Karel
approval_last_name approval/lastName Příjmení   schvalovatele Schvalovatel
approval_employee_number approval/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   schvalovatele (pokud je vyplněno) 1234777
accountant_approval_date expenseAccountantApproved/date Datum schválení   účetní 17.08.2020 15:48:09
accountant_approval_first_name expenseAccountantApproved/firstName Jméno účetní Jana
accountant_approval_last_name expenseAccountantApproved/lastName Příjmení účetní Vypočítavá
accountant_approval_employee_number expenseAccountantApproved/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   účetní (pokud je vyplněno) 1234888
pairing_key pairingKey Párovací klíč EX-1041
state state Status výdaje prepared
item_description items/itemDescription Položka – název Boty
item_amount_czk items/itemAmountCzk Položka – hodnota   výdaje v Kč 2100
item_tax_base items/itemTaxBase Položka – základ daně 1617
item_amount_original_currency items/itemAmountOriginalCurrency Položka – hodnota   výdaje v původní měně (pokud je jiná než Kč) 85
item_amount_vat items/itemAmountVat Položka – výše DPH 483
item_vat_rate items/itemVatRate Položka – sazba DPH 0,21
item_expense_type items/itemExpenseType Položka – druh výdaje   (firemní vs soukromí) corporate
item_account_assignment_code items/itemAccountAssignmentCode Položka – kód   předkontace AAA
item_account_debit items/itemAccountDebit Položka – hodnota MÁ   DÁTI 518000
item_account_credit items/itemAccountCredit Položka – hodnota DAL 321000
item_account_vat_assignment_code items/itemAccountVatAssignmentCode Položka – DPH   předkontace Kod
item_account_vat_debit items/itemAccountVatDebit Položka – DPH pro MÁ   DÁTI 21
item_account_vat_credit items/itemAccountVatCredit Položka – DPH pro DAL 10
item_cost_center items/itemCostCenter/costCenter[1] Položka – nákladové   středisko 50002
item_project items/itemProject/project[1] Položka – projekt DO
item_vat_breakdown items/itemVatBreakdown Položka – členění DPH Tuzemské do 10000

Ukázkový exportní soubor ke stažení