Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Účetní Exporty a integrace XLSX exporty Karetní transakce – XLSX exporty

Karetní transakce – XLSX exporty

Obecný popis

Exportní výstup Karetních transakcí ve formátu XLSX (Microsoft Excel) je určen pro datový přenos Karetních transakcí z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo. Univerzální formát XLSX dovoluje jak pohodlnou uživatelskou práci, tak automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o karetních transakcích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro přehledy, reporty, analýzy, investigace, ale i pro import dat do dalších podnikových systémů

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky

  • Pokud do exportu doplňujeme nové údaje, snažíme se jednotlivá data obsahově shlukovat k sobě. Tím dochází ke změně pořadí sloupců. Je potřeba s tím počítat, že doplňování dalších údajů a změny v pořadí sloupců budou v budoucnu neustále nastávat.

  • Názvy sloupců v exportu v budoucnu měnit nebudeme.

  • Pokud používáte XLSX export pro automatizované zpracování, nastavujte své skripty a roboty na názvy sloupců, nikoliv na jejich pořadí.

  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno nepoužívat tento XLSX formát, ale namísto toho zvolit jiný, vhodnější a stabilnější formát/způsob určený primárně pro automatizované zpracování. Např. formát XML nebo Fidoo Public API (viz Generický formát XML a Public API).

Struktura a popis dat

Název v   Exportu Název interní /   XML Popis pole Vzor dat
transaction_id shortTransactionId Identifikátor   transakce v systému Fidoo 3691622
card_id cardId Identifikátor karty   v systému Fidoo d1d42791-3d15-4597-9907-49ddf863548b
card_name cardName Název konkrétní karty PETR JEDNATEL
card_number cardNumber Maskovaný PAN karty –   viditelné je prvních 6 čísel a poslední 4 čísla (jde o čísla vytištěné na   přední straně karty) 549546******0722
create_transaction_date createTransactionDate Časové razítko vzniku   transakce 23.03.2021 12:14:17
settlement_date settlementDate Časové razítko   zaúčtování transakce (pokud bylo již zaúčtováno) 23.03.2021 12:14:17
amount_original_currency amountOriginalCurrency Částka platební   operace 199
currency currency Měna, ve které bylo   placeno CZK
transaction_settled_amount_czk transactionSettledAmountCzk Částka která byla   zaúčtovaná (pokud již bylo zaúčtováno) – tato hodnota má opačné znaménko než   pole částka transakce -199
fee fee Obsahuje údaj o výši   poplatku v Kč 0
transaction_state transactionState Dle aktuální stavu   transakce – nejčastěji zaúčtovaná Zúčtovaná
transaction_type transactionType Obsahuje informaci o   povaze platby – např. platba u obchodníka, výběr hotovosti atp. Platba u obchodníka
company_name companyName Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole název obchodníka na kartě spárovaného výdaje ČD – České dráhy
address address Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole adresa obchodníka na kartě spárovaného výdaje PRAHA 1
country country Identifikátor země,   na jejímž území k transakci došlo. cze
category category Pokud je vyplněno,   obsahuje parametr z pole kategorie obchodníka na kartě spárovaného   výdaje Travel
expense_id expenseId Identifikátor   připojeného výdaje v systému Fidoo 380d5afc-86cd-4e54-b709-ff70be188c5d
short_expense_id shortExpenseId Zkrácený   identifikátor výdaje propojeného s transakcí (unikátní v rámci vaší   firmy) EX-2569
employee_number user/@employeeNumber Zaměstnanecké číslo   (pokud je vyplněno) 1234666
firstName user/@firstName Jméno uživatele Petr
lastName user/@lastName Příjmení uživatele Jednatel
company_name_description companyNameDescription Popis obchodníka,   místo, země WWW.CD.CZ/ESHOP/, PRAHA 1, cze

Ukázkový exportní soubor ke stažení