Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Účetní Exporty a integrace Pohoda Návody na integrace – Pohoda export Transakcí na hotovosti

Návody na integrace – Pohoda export Transakcí na hotovosti

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

 1. Přesvědčte se, že máte Exportní formát pro Pohodu zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte. 
  (NastaveníIntegraceSpecifický formát Pohoda)
 2. V detailu nastavení exportního formátu pro Pohodu si v komponentě “Hotovostní transakce” nastavte: 
        a) IČ Vaší firmy shodné s IČ Vaší firmy nastavené v Pohodě (v případě rozdílných IČ v tomto nastavení import do Pohody vůbec neproběhne).
        b) zkratku bankovního účtu shodně tak, jak je máte označenou příslušnou banku v Pohodě (v případě, že zde bude vyplněna zkratka banky, která v Pohodě není definovaná, případně nebude vyplněno nic, tak se při importu do Pohody použije Výchozí Banka nastavená v Pohodě) – viz “Příprava a nastavení na straně Pohody”.

   

  (NastaveníIntegraceSpecifický formát Pohoda

 3. (Volitelně) Vytvořte si nákladová střediska shodně s tím, jaký máte nastavený seznam nákladových středisek v Pohodě. 
  (NastaveníVýdajeNákladová střediska)
 4. (Volitelně) Vytvořte si seznam Členění DPH shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Členění DPH v Pohodě. 
  (NastaveníVýdajeČlenění DPH)
 5. (Volitelně) Vytvořte si seznam Předkontací shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Předkontací v Pohodě. 
  (NastaveníVýdajePředkontace)
 6. (Volitelně) Vytvořte si seznam Projektů shodně s tím, jaký máte nastavený seznam Zakázek v Pohodě. 
  (NastaveníProjekty

Příprava a nastavení na straně Pohody

V aplikaci Pohoda je potřeba zkontrolovat případně nastavit zejména následující:

 • Přidat (či zvolit existující) Hotovostní Pokladnu, kam budete importovat hotovostní transakce z Fidoo.
 • Zkontrolovat (či nastavit novou) výchozí číselnou řadu pro Pokladní doklady.
 1. V horním menu zvolte “Nastavení a dále “Hotovostní pokladny”. 
 2. Zde si pro pokladní doklady z Fidoo založte novou pokladnu. Zvolte si její zkratku, název a vyhovující analytický účet. Nový záznam o pokladně uložte.
  Zvolenou zkratku pokladny vložte do Nastavení integrace na Pohodu ve Fidoo.
 3. Z menu “Nastavení” jděte na “Seznamy” a dále na “Číselné řady”.
 4. Zde zkontrolujte, zda máte založenou výchozí číselnou řadu pro Pokladní doklady. Pokud ne, založte si novou tlačítkem “Nová”.
 5. U nové číselné řady zvolíme Agendu “Pokladna” a dále vyplňte v číslu řady prefix a počet číselných pozic, které budou pro číslování použity, dále název řady a jako Pokladnu zvolte dříve vytvořenou pokladnu pro Pokladní doklady z Fidoo. Novou číselnou řadu uložte tlačítkem “Uložit”.

  Nyní jsou nastavení potřebná pro import Hotovostních transakcí z Fidoo do Pokladních dokladů v Pohodě připravena. 

Export z Fidoo

Exportovat hotovostní výdaje lze ve Fidoo v sekci Firemní finance / Týmové finance / Moje finance – Hotovost – Transakce.
Export z Fidoo nad seznamem hotovostních transakcí 

 1. Ve Fidoo aplikaci jděte nad jakýkoliv seznam hotovostních transakcí.
  (Firemní Finance / Týmové finance / Moje finance – HotovostTransakce)
 2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export                                                     (Firemní Finance / Týmové finance / Moje finance – HotovostTransakce)

   

 3. Nad vyfiltrovaným seznamem hotovostních transakcí zvolte volbu Export 
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceHotovostTransakce).
 4. Vyberte Specifický exportní formát Money S3 a výběr potvrďte zeleným tlačítkem Exportovat
  (Firemní Finance / Týmové Finance / Moje FinanceKartyTransakce).

  Vytvoří se exportní soubor a uloží se vám do počítače.

Import do Pohody

 1. horním menu “Soubor” zvolte položku “Datová komunikace a dále XML import/export“.  
 2. Nejprve označte Exportní soubor z Fidoo jako “Vstupní soubor” pro Import do Pohody. Hledání souboru zahájíte tlačítkem se třemi tečkami . 


 3. Vyhledejte si Exportní soubor, který jste si předtím vyexportovali z Fidoo a uložili k sobě do počítače (Viz sekce “Export z Fidoo“). Výběr potvrďte tlačítkem “Otevřít”. 


 4. Zkontrolujte si, že umístění pro výstupní zprávu je nazvané jinak než vstupní soubor (aby se vstupní soubor výstupní zprávou nepřepsal) a potvrdíme tlačítkem “Další”. 
 5. Zvolte, co se má stát s importním souborem po dokončení importu a zahajte import tlačítkem Dokončit. Tím se spustí import Hotovostních transakcí z Fidoo do Pokladních dokladů v Pohodě.

   
 6. Po dokončení importu se zobrazí výsledná zpráva o tom, jak import dopadl. Potvrďte tlačítkem “Dokončit”. 
 7. Import Pokladních dokladů z Hotovostních transakcí ve Fidoo do Pohody je dokončen a v sekci Pokladna jsou všechny importované Pokladní doklady vidět.

  Import Hotovostních transakcí z Fidoo do Pokladních dokladů v Pohodě je hotov.