Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Účetní Exporty a integrace XLSX exporty Hotovostní transakce – XLSX exporty

Hotovostní transakce – XLSX exporty

Obecný popis

Exportní výstup Hotovostních transakcí ve formátu XLSX (Microsoft Excel) je určen pro datový přenos Hotovostních transakcí z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo. Univerzální formát XLSX dovoluje jak pohodlnou uživatelskou práci, tak automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Hotovostní transakce jsou pouze pohyby v jednotlivých peněženkách, tento import je používán ve specifických případech, kdy někteří klienti prohlásí peněženku konkrétního uživatele za firemní pokladnu a poté k ní tak přistupují.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o hotovostních transakcích ve Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro přehledy, reporty, analýzy, investigace, ale i pro import dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.

  • Pokud do exportu doplňujeme nové údaje, snažíme se jednotlivá data obsahově shlukovat k sobě. Tím dochází ke změně pořadí sloupců. Je potřeba s tím počítat, že doplňování dalších údajů a změny v pořadí sloupců budou v budoucnu neustále nastávat.

  • Názvy sloupců v exportu v budoucnu měnit nebudeme.

  • Pokud používáte XLSX export pro automatizované zpracování, nastavujte své skripty a roboty na názvy sloupců, nikoliv na jejich pořadí.

  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno nepoužívat tento XLSX formát, ale namísto toho zvolit jiný, vhodnější a stabilnější formát/způsob určený primárně pro automatizované zpracování. Např. formát XML nebo Fidoo Public API (viz Generický formát XML a Public API).

Struktura a popis dat

Název v   Exportu Název interní /   XML Popis pole Vzor dat
transaction_id transactionId Identifikátor   transakce 908a7b22-979d-4489-8305-55d61ab5cd6e
expense_id expenseId Identifikátor   připojeného výdaje k transakci 0b968372-58c3-4f64-8b0b-18a4e4a1ba4c
short_expense_id shortExpenseId Zkrácený   identifikátor (unikátní v rámci firmy) EX-1041
user_name user Jméno a příjmení   uživatele zodpovědného za transakci Jan Vozihnoj
wallet_name walletName Název peněženky   obsahující příslušnou transakci Jan Vozihnoj CZK
create_transaction_date createTransactionDate Datum transakce 14.08.2020 13:22:58
amount_original_currency amountOriginalCurrency Částka provedené   transakce 380
currency currency Měna, ve které byla   transakce provedena CZK
amount_private amountPrivate Výše částky z   transakce, která je vedena jako soukromá 20
transaction_type transactionType Může obsahovat   expense (výdaj) nebo balance adjustment (vyrovnání) expense
company_name companyName Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole název obchodníka na kartě spárovaného výdaje Baťa
address address Pokud je vyplněno,   obsahuje text z pole adresa obchodníka na kartě spárovaného výdaje Baťova ulice, Zlín
category category Pokud je vyplněno,   obsahuje parametr z pole kategorie obchodníka na kartě spárovaného   výdaje ostatní
employee_number userDetail/@employeeNumber Zaměstnanecké číslo   (pokud je vyplněno) 123666

Ukázkový exportní soubor ke stažení