Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Účetní Exporty a integrace XLSX exporty Cesťáky – XLSX exporty

Cesťáky – XLSX exporty

Obecný popis

Exportní výstup Cesťáků-zpráv ve formátu XLSX (Microsoft Excel) je určen pro datový přenos Cesťáků (volitelně včetně přiložených účtenek) z Fidoo ven a pro následné zpracování a další použití mimo Fidoo. Univerzální formát XLSX dovoluje jak pohodlnou uživatelskou práci, tak automatizované/robotické zpracování vyexportovaných dat.

Obsahově je tento export navržen tak, aby poskytoval maximální možnou šířku informací o Cesťácích Fidoo.

Typické využití tohoto exportního formátu je pro přehledy, reporty, analýzy, investigace, ale i pro import dat do dalších podnikových systémů.

Principy a pravidla používání exportu

  • Export průběžně doplňujeme o nové údaje tak, jak postupně zpracováváme nové klientské požadavky.
  • Pokud do exportu doplňujeme nové údaje, snažíme se jednotlivá data obsahově shlukovat k sobě. Tím dochází ke změně pořadí sloupců. Je potřeba s tím počítat, že doplňování dalších údajů a změny v pořadí sloupců budou v budoucnu neustále nastávat.
  • Názvy sloupců v exportu v budoucnu měnit nebudeme.
  • Pokud používáte XLSX export pro automatizované zpracování, nastavujte své skripty a roboty na názvy sloupců, nikoliv na jejich pořadí.
  • Doporučujeme pro automatizované zpracování exportních výstupů z Fidoo pokud možno nepoužívat tento XLSX formát, ale namísto toho zvolit jiný, vhodnější a stabilnější formát/způsob určený primárně pro automatizované zpracování. Např. formát XML nebo Fidoo Public API (viz Generický formát XML a Public API).

Struktura a popis dat

Název v   Exportu Název interní /   XML Popis pole Vzor dat
travel_report_id reportId Identifikátor cesťáku TR-455
report_name reportName Název cesťáku Cesta do Mordoru
user_firstname user/[@firstName] Jméno   cestovatele Sam
user_lastname user/[@lastName] Příjemní cestovatele Křepelka
journey_type journeyType Typ cesťáku foreign
report_state reportState Status cesťáku approve
journey_start_date journeyStartDate Datum začátku cesty 11.03.2021 8:00:00
journey_end_date journeyEndDate Datum konce cesty 21.03.2021 21:31:41
journey_start_point journeyStartPoint Místo začátku cesty Praha, Česko
journey_end_point journeyEndPoint Místo konce cesty Katovice, Polsko
meal_allowance_czk allowance/[@mealAllowanceCzk] Stravování   (orientační výpočet) 880
pocket_money_czk allowance/[@pocketMoneyCzk] Kapesné (orientační   výpočet) 440
car_allowance_czk allowance/[@carAllowanceCzk] Náhrada za soukromé   vozidlo (orientační výpočet) 0
fuel_allowance_czk allowance/[@fuelAllowanceCzk] Náhrada za palivo   (orientační výpočet) 0
allowance_total_czk allowance/[@allowanceTotalCzk] Celkové náhrady   (orientační výpočet) 1320
cost_centers costCenters/costCenter Označení cost centra,   na které je cesťák přiřazen AAA
projects projects/project Označení projektu, na   které je cesťák přiřazen BBB
journey_note journeyNote Poznámka text poznámky
days_count daysCount Počet dní 2
report_created reportCreated Datum vytvoření   cesťáku 10.03.2021 11:10:00
report_author reportAuthor Autor cesťáku Sam Křepelka
report_approved reportApproved Schvalovatel cesťáku Karel Schvalovatel
report_accountant_approved reportAccountantApproved Účetní Jana Vypočítavá
request_id request/requestId Identifikátor žádosti TQ-555
request_state request/requestState Status žádosti approve
export_from_date export/[@fromdate] Výpis cesťáků od data 10.03.2021 0:00:01
export_to_date export/[@todate] Výpis cesťáků do data 22.03.2021 23:59:59
export_created export/[@created] Datum exportu souboru 12.03.2021 13:51:51
deposit_requested depositRequested Požadovaná záloha 123
deposit_currency depositCurrency Měna zálohy CZK
deposit_type depositType Typ zálohy card
employee_number user/[@employeeNumber] Zaměstnanecké číslo   (pokud je vyplněno) 123666
approval_date approval/date Datum posledního   schválení 10.03.2021 13:25:50
approval_first_name approval/firstName Jméno posledního   schvalovatele Karel
approval_last_name approval/lastName Příjmení posledního   schvalovatele Schvalovatel
approval_employee_number approval/employeeNumber Zaměstnanecké číslo   posledního schvalovatele 123666
trip_id id Identifikátor   cesty 043be458-7ce1-457e-85fc-95399b201a04
report_id reportId Identifikátor cesťáku TR-415
journey_type journeyType Typ cesťáku DOMESTIC
journey_start_date startDate Datum začátku jedn.   cesty 11.03.2021 8:00:00
journey_end_date endDate Datum konce jedn.   cesty 17.03.2021 17:10:00
journey_start_point startPoint Místo začátku jedn.   cesty Praha, Česko
journey_end_point endPoint Místo konce jedn.   cesty Ostrava, Česko
meal_allowance_czk mealAllowanceCzk Stravování 400
pocket_money_czk pocketMoneyCzk Kapesné 100
car_allowance_czk carAllowanceCzk Náhrada za soukromé   vozidlo 0
fuel_allowance_czk fuelAllowanceCzk Náhrada za palivo 0
allowance_total_czk allowanceTotalCzk Celkové náhrady 500

Ukázkový exportní soubor ke stažení