Uzavírání celého osobního vyúčtování

Co je to nejdůležitější

  1. Ve Fidoo můžete uzavírat vyúčtování po jednotlivých lidech nebo hromadně.
  2. Lze uzavřít i prázdné vyúčtování.
  3. V osobním vyúčtování zaměstnance vidíte výdaje, náhrady z cest a hotovost.
  4. Každou položku můžete zkontrolovat, uzavřít nebo přesunout do dalšího účetního období.
  5. Pokud položku zamítáte, můžete ji buďto vrátit k opravě (nebo schválení) nebo ji na svou zodpovědnost upravit.
  6. Firemní hotovost lze jednoduše vyrovnat.
  7. Vždy vidíte celkové saldo zaměstnance.
  8. Pokud máte se zaměstnancem uzavřenou dohodu o srážkách ze mzdy, v případě záporného salda se mu může částka rovnou strhnout ze mzdy.