Search
Close this search box.
Úvod Užitečné informace Technické požadavky na aplikaci Fidoo

Technické požadavky na aplikaci Fidoo

Zejména z bezpečnostních důvodů naše aplikace fungují výhradně v tzv. online režimu. To znamená, že základní podmínkou využívání Fidoo aplikací je počítač nebo mobilní telefon s přístupem k internetu. Pro naše aplikace podporujeme prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera a Microsoft Edge. U každého z nich podporujeme vždy aktuální verzi a jednu předchozí verzi hlavní číselné řady. Na těchto prohlížečích fungují jak naše internetové stránky www.fidoo.com, tak naše webová Fidoo aplikace www.fidoo.com/app.

Aby uživatel mohl používat mobilní aplikaci, musí být držitelem mobilního telefonu s operačním systémem iOS nebo Android a připojením k internetu. Mobilní aplikace funguje na systémech Android vyskytujících se na českém trhu od verze 6.0. Na zařízení iPhone funguje mobilní aplikace od verze iOS 12.0. Mobilní Fidoo aplikace není optimalizována pro zařízení typu iPad nebo tablet. Na těchto tabletových zařízeních si však můžete spustit naší Fidoo aplikaci www.fidoo.com/app jako na normálním stolním počítači nebo notebooku. 

Technical Requirements for Fidoo Application 
Especially for security reasons, our applications work exclusively in the so-called online mode. This means that a basic condition for using the Fidoo application is a computer or mobile phone with Internet access. We support Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera and Microsoft Edge for our application. For each of them we always support the current version and one previous version of the main number series. Both our website www.fidoo.com and our Fidoo application www.fidoo.com/app work on these browsers.  

In order to use the mobile application, the user must have a mobile phone with iOS or Android and an Internet connection. The mobile application which works on the Android systems have been on the Czech market since version 6.0. The iPhone is running mobile application version iOS 12.0. The mobile Fidoo application is not optimised for iPads or tablets. However, on tablet devices you can run the Fidoo application at www.fidoo.com/app as like on a normal desktop or laptop computer.