Search
Close this search box.
Úvod Užitečné informace Reklamace

Stížnosti a reklamace

Pokud budete mít pocit, že jsme nedodrželi jakoukoliv naši povinnost dle rámcové smlouvy, obchodních podmínek nebo pokud nesouhlasíte s konkrétním postupem nebo jednáním našeho zaměstnance, určitě nám dejte vědět.
Pro tento účel můžete využít odkaz na formulář níže nebo nás přímo kontaktovat na info@fidoo.com, případně na telefonní lince 290 290 290. 

Nejčastější dotazy

Pokud jste ve Fidoo aplikaci objevili platby, které jste neprovedli vy sami, došlo pravděpodobně ke krádeži karetních údajů (číslo karty, CVC kód, datum expirace) a ty využil k nákupu někdo jiný. Po uložení karty a vyplnění všech bezpečnostních prvků z karty již obchodník nevyžaduje další autorizaci, proto těchto transakcí může být na Vašem účtu více.

Může se tak stát např. v případě porušení bezpečnostních pravidel, více informací o problematice bezpečnosti najdete zde: Bezpečnost Fidoo. 

 1. Ještě jednou zkontrolujte, zda jste platbu skutečně neprovedli vy nebo někdo z vašeho okolí (spolupracovník, rodina atd.). Pokud ne, kartu okamžitě zablokujte.
 2. Zkontaktujte obchodníka, u kterého došlo k platbě a popište mu situaci. Obchodníci ve většině případů reagují pohotově a peníze se Vám podaří získat mnohem rychleji.
 3. Pokud se Vám nepodařilo se s obchodníkem domluvit nebo nereaguje, kontaktujte nás pomocí formuláře výše.
 4. Do příloh prosím připojte vyplněný dokument Reklamace neautorizovaných transakcí. Pokud je transakcí více, vyplňte je všechny do dokumentu Seznam reklamovaných transakcí a také přiložte k formuláři.
 • Pravděpodobně jste narazili na dynamický přepočet měny tzv. DCC. Tento přepočet poznáte tak, že se na displeji při výběru z bankomatu nebo platbě v zahraničí na terminálu obchodníka objeví nabídka přepočtu na české koruny. Kurz si určuje sám provozovatel terminálu a většinou je pro zákazníka velmi nevýhodný. Ve většině případů vás na tento přepočet upozorní bankomat/terminál předem a doporučujeme tuto službu, hlavně kvůli nevýhodnému kurzu, odmítnout.

Pokud se liší částka stržená ve Fidoo aplikaci a částka na účtence, pravděpodobně došlo k chybě ve zpracování transakce. Kontaktujte nás a společně problém vyřešíme.

 1. Počkejte minimálně kalendářních 8 dní, zdali dojde k zaúčtování (v detailu transakce se objeví datum zúčtování a zmizí také příznak blokace).
 2. Zkontaktujte obchodníka u kterého došlo k platbě a popište mu situaci. Obchodníci ve většině případů reagují pohotově a peníze se Vám podaří získat mnohem rychleji.
 3. Pokud se Vám nepodařilo se s obchodníkem domluvit nebo nereaguje, kontaktujte nás pomocí formuláře výše.
 4. Do příloh prosím připojte vyplněný dokument Reklamace výběrů z bankomatu a chyb zpracování, přiložte také důkazy ve formě např. objednávky, komunikace s obchodníkem nebo vaše zprávy, pokud obchodník nereaguje.
 1. Pokud zjistíte, že Vám byla karta ukradena nebo došlo k její ztrátě, okamžitě ji trvale zablokujte. Takto můžete učinit kdykoli pomocí mobilní či webové aplikace.
 2. Kontaktujte nás pomocí formuláře výše.
 3. Do příloh prosím připojte vyplněný dokument Reklamace neautorizovaných transakcí. Pokud je transakcí více, vyplňte je všechny do dokumentu Seznam reklamovaných transakcí. V případě krádeže do formuláře také přiložte dokument získaný od policie.  
 • Tato situace se týká nejčastěji hotelů a autopůjčoven. Autopůjčovny si strhávají další poplatky např. za pozdě vrácené, poškozené vozidlo nebo dopravní pokutu. V případě hotelů se jedná především o hotelové služby navíc jako je třeba minibar, pokojový úklid. Tyto poplatky si může obchodník strhnout dle svých obchodních podmínek a nejedná se o transakci, kterou je možné reklamovat. Pokud máte pocit, že se nejedná o případy zmíněné výše, neváhejte nás kontaktovat.  

  1. Prvotně zkontaktujte obchodníka u kterého došlo k platbě a popište mu situaci. Obchodníci ve většině případů reagují pohotově a peníze se Vám podaří získat mnohem rychleji.
  2. Pokud se Vám nepodařilo se s obchodníkem domluvit nebo nereaguje, kontaktujte nás pomocí formuláře výše.
  3. Do příloh prosím připojte vyplněný dokument Reklamace neautorizovaných transakcí, přiložte také důkazy ve formě např. potvrzení rezervace a společnou komunikaci s obchodníkem nebo pouze vaše zprávy, pokud obchodník nereaguje.
 1. Kontaktujte nás pomocí formuláře výše.
 2. Do příloh prosím připojte vyplněný dokument Reklamace výběrů z bankomatu a chyb zpracování. Do přílohy také přiložte stvrzenku z bankomatu, pokud ji bankomat vydal.  
 1. Kontaktujte nás pomocí formuláře.
 2. Podrobně popište, co se Vám přihodilo. Pokud se Vám zobrazila nějaká chybová hláška, přiložte ji do formuláře.
 1. Kontaktujte nás pomocí formuláře.
 2. Podrobně popište, co se Vám přihodilo.

Dokumenty