Etický kodex Fidoo

Desatero etického jednání

  1. Dodržujeme právní předpisy a vnitřní směrnice společnosti, respektujeme etická pravidla a ctíme základní firemní hodnoty.
  2. Nepodporujeme ani netolerujeme korupci, uplácení, podvody či jinou formu trestné činnosti.
  3. Chráníme důvěrné informace, osobní informace a firemní data, ať už se týkají samotné společnosti, klientů či obchodních partnerů, dodržujeme mlčenlivost, a to i po skončení pracovního vztahu či naší spolupráce.
  4. Předcházíme střetu zájmů v jakékoliv podobě.
  5. Dodržujeme pravidla pro předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti.
  6. S klienty i obchodními partnery jednáme vždy profesionálně a komunikujeme férově.
  7. Poskytujeme klientům, akcionářům i dohledovým orgánům vždy úplné, přesné a pravdivé informace o nabízených službách, jednáme čestně a transparentně.
  8. Vyvarujeme se jakýchkoliv nepravdivých, neuctivých či obdobných výroků o klientech nebo konkurenčních společnostech.
  9. Udržujeme na pracovišti přátelské prostředí a vyvarujeme se nerovného zacházení, diskriminace nebo obtěžování v jakékoliv formě.
  10. Chráníme společenské hodnoty a životní prostředí.

Skoncujte s papírováním ještě dnes

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Chci Cashbot i Fidoo

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Našli jste vše, co jste hledali?

Jestli máte minutku, rádi bychom znali Váš názor na obsah našich webových stránek.

Ale no tak... Řekli jsme přeci bez papírů.

Raději si tuto stránku uložte mezi oblíbené, ať se k ní můžete kdykoli vrátit.

Zdigitalizovat i firemní finance

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.

Méně stresoo pro účetní

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme nejpozději do 1 pracovního dne.