Search
Close this search box.

Otevřené bankovnictví

K využívání PSD2 API musíte být držiteli certifikátu. O ten můžete požádat u I. Certifikační autority, pokud jste držitelem příslušné licence vydávané Českou národní bankou.

Kompletní návod, jak začít využívat naše PSD2 API, najdete na https://psd2.fidoo.com a obsahuje:

  • Informace o platebních účtech (AISP) – zůstatek Fidoo účtu, historie a detaily dobití a odbití Fidoo účtu.
  • Poskytování služby nepřímého dání platebního příkazu (PISP) – iniciace převodu prostředků z Fidoo účtu.
  • Poskytování platebních služeb vydávající karetní platební prostředek (CISP) – potvrzení dostupnosti finančních prostředků.

V případě nefunkčnosti primárního řešení je k dispozici náhradní řešení. Volání všech end-pointů vystavených v Open Banking Backup API je zabezpečeno autorizačním klíčem, který uživatel získá po přihlášení do Fidoo aplikace. Přihlášení je zabezpečeno druhým faktorem v podobě ověření kódu zaslaného uživateli v SMS zprávě. 

Kompletní specifikace API náhradního řešení se nachází na https://api.fidoo.com/psd2-backup-v1.

Pro další informace o obou řešeních otevřeného bankovnictví jsme pro vás připravili přehledný dokument:
Otevřené bankovnictví Fidoo Payments.