Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Účetní Exporty a integrace XML exporty Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Osobního vyúčtování

Návody na nastavení a exportování – Generický XML export Osobního vyúčtování

Příprava a nastavení na straně Fidoo

Ve Fidoo aplikaci je potřeba provést následující nastavení.

  1. Přesvědčte se, že máte Generický formát XML zapnutý a aktivní. Případně jej zapněte.
    (NastaveníIntegraceGenerický formát XML)

Export z Fidoo

Exportovat výdaje lze ve Fidoo pouze v Účetní agendě v části Osobní vyúčtování. Do exportu jsou zahrnutá vždy jen uzavřená Osobní vyúčtování.

Export z Fidoo  

  1. Ve Fidoo aplikaci jděte do části Účetní agenda, zde zvolte Osobní vyúčtování a klikněte na Nastavit filtr.

  2. Vyfiltrujte si období nebo jiné omezující podmínky pro váš export a zvolte Filtrovat. Vyexportovat však jdou pouze již uzavřená osobní vyúčtování, proto je vhodné u Stavu nastavit filtr na Uzavřené.


  3. Nad vyfiltrovaným seznamem osobního vyúčtování klikněte na ikonu pro stažení.

  4. Zvolte formát exportovaného souboru na Generický formát XML a zvolte Exportovat.


Stáhne se vám XML soubor a export osobního vyúčtování je tímto hotov.