Search
Close this search box.

Kniha jízd

Při otevření knihy jízd se zobrazí aktuální měsíc a seznam vozidel. Do jiného měsíce se přepnete tak, že kliknete na šipky umístěné vedle názvu měsíce.

Vyplnění knihy jízd

Při vyplňování knihy jízd dochází v aplikaci k průběžnému ukládání, není tedy třeba klikat na tlačítko Uložit, které v této sekci nenajdete.

 

 1. Sekce Moje finance Kniha jízd – klikněte na vozidlo, jehož knihu jízd chcete vyplňovat.
 2. Než začnete poprvé vyplňovat jednotlivé jízdy, vyplňte počáteční stav tachometru na začátku měsíce. Postupným vyplňováním jízd se vám bude dopočítávat končený stav. V případě, že vyplníte i konečný stav, ukáže vám aplikace počet kilometrů, které je potřeba zadat do daného měsíce.

 3. V požadovaném dni zvolte typ jízdy a vyplňte povinná pole pro danou jízdu: odkud, kam, délka v km, počáteční a konečný stav tachometru, doba jízdy, přestávka a účel (v případě soukromé jízdy není nutné 2 poslední údaje vyplňovat).
 4. Po vyplnění všech dní v měsíci, kdy bylo auto využito, zvolte Podepsat a znovu Podepsat.

Zadání zpětné jízdy

 1. Sekce Moje finance Kniha jízd – klikněte na vozidlo, jehož knihu jízdu budete vyplňovat.
 2. Kliknutím na jízdu zobrazíte její detaily – zvolte Jízda zpět.
 3. Automaticky se vyplní všechna povinná pole, čas odjezdu se posune o 1 hodinu po čase příjezdu.

Opakování jízdy

 1. Sekce Moje finance Kniha jízd – klikněte na vozidlo, jehož knihu jízdu budete vyplňovat.
 2. Kliknutím na jízdu zobrazíte její detaily – zvolte Opakovat jízdu.
 3. Ve zobrazeném kalendáři vyberte dny, kdy se cesta opakovala a zadejte Opakovat.

Smazání jízdy

 1. Sekce Moje finance Kniha jízd – klikněte na vozidlo, jehož knihu jízdu budete vyplňovat.
 2. Kliknutím na jízdu zobrazíte její detaily – zvolte Smazat.

Nejčastější dotazy ke Knize jízd

V BETA verzi je možné podepsat knihu jízd i bez všech nutných údajů daných zákonem. Nutností jsou pouze informace o vzdálenosti nebo stavu tachometru. Při podpisu knihy jízd se zobrazí hláška, že knihu z nějakého důvodu nelze podepsat, případně že některé cesty nejsou kompletní dle nařízení vlády. Tuto informaci si můžete ověřit tak, že kliknete na žárovku , která se zobrazí u trasy nekompletní cesty, ale i přesto, že chyby neopravíte, můžete knihu jízd podepsat.

Cestovní pojištění

Nejčastější dotazy k cestovnímu pojištění

Jedná se o standardní cestovní pojištění, které je platné jak pro firemní, tak pro soukromé cesty.

Požádejte hlavního správce v aplikaci, aby vám pojištění zajistil.

Cena se odvíjí od balíčku pojištění, který si vyberete. Platba se řídí interními směrnicemi vaší společnosti.

Cestovní pojištění začíná platit následující den po jeho sjednání ve Fidoo aplikaci.

 • Volejte na nonstop linku +420 291 291 291, kde vám poradí a pomohou.
 • Zajistěte co nejvíce dokumentů, popisujících, co se stalo: lékařskou zprávu, všechny účty za lékařské úkony a léky, fotografie nebo video záznam
 • poškozených věcí (nejen vašich, ale i osoby, které jste případnou škodu způsobili), policejní záznam, kontakty na svědky apod.
 • Nahlaste ztrátu nebo poškození dopravci.
 • Vytvořte soupis věcí, o které jste přišli, včetně dokladů k jejich zakoupení.
 • Pořiďte fotografie nebo video záznam poškozených věcí.
 • Při odcizení věcí si zajistěte protokol od policie.
 • Po návratu vyplňte Formulář pro oznámení škodní události a ten pošlete s ostatními dokumenty do pojišťovny e-mailem, poštou nebo přes on-line formulář.

Cestovní pojištění je uzavíráno na dobu 1 roku, kdykoliv můžete zrušit jeho automatické prodloužení výpovědí. V případě, že dojde k výpovědi až v období posledních 30 dnů před dnem prolongace, cestovní pojištění se automaticky prodlouží na další rok.  O zrušení prodloužení požádejte Hlavního správce aplikace.

 1. Klikněte na vaše jméno (vlevo nahoře) – Můj profil – záložka Produkty
 2. Kliknutím na konkrétní dokument jej stáhnete.

Vytvoření cesťáku – zpráva

 1. Sekce Moje finance – Cesťáky – Přidat cesťák (uprostřed nahoře) – Zpráva. V levé části obrazovky se objeví mapa, do pravé části vyplňte vše potřebné následovně:
 2. Informace o cestě – zadejte název cesty a osobu, která byla na cestě. Můžete zvolit někoho jiného než sebe a zprávu vyplnit za ní/něj. Zpráva se objeví v cesťácích vám i osobě, která je v ní uvedená.
 3. Trasa – popište celou trasu, tedy odkud a kam jste jeli a jaký dopravní prostředek zvolili.
  – Kliknutím na Tlačítko přidat (vlevo mezi body) nebo na Přidat další bod trasy (uprostřed pod sekcí Trasa) přidáte další úseky trasy.
  – Kliknutím na :Koš_ikona:(vpravo) smažete úsek trasy
  – Při zahraniční cestě můžete kliknutím na +přidat přechod zvolit datum a čas přechodu hranic.
 4.  Doplňující informace – vyplňte nákladové středisko a projekt, případně vyberte spolucestující ze seznamu uživatelů.
  Doplňující informace
 5. Stravování – zaškrtněte dny, kdy jste měl/a zajištěné stravování.
  Stravné v cesťáku
 6. Výdaje – klikněte na Přidat existující výdaj, zaškrtněte v seznamu otevřených výdajů ty, které se vztahují ke služební cestě a zvolte Přidat vybrané. V případě, že se jedná o hotovostní výdaj a není dosud vytvořený, klikněte na Vytvořit nový výdaj, zadejte povinná pole, přiložte účtenku a Uložte. V případě, že přiložíte špatný výdaj, smažete ho kliknutím na křížek vpravo vedle částky.

 7. Přehled nákladů – ukazuje přehled cestovních nákladů, detaily zobrazíte po kliknutí na Zobrazit detaily nákladů pod přehledem.
 8. Zprávu Uložte nebo Uložte a odešlete ke schválení.

Vytvoření Zprávy ze Žádosti

 1. Sekce Moje finance – Cesťáky – záložka Žádosti – vyberte Žádost.
 2. Klikněte na zelené tlačítko Vytvořit zprávu (vpravo nahoře).
 3. Upravte podle skutečnosti, v části Výdaje klikněte na Přidat existující výdaj, zaškrtněte v seznamu otevřených výdajů ty výdaje, které se vztahují ke služební cestě a zvolte Přidat vybrané.
 4. Zprávu Uložte nebo Uložte a odešlete ke schválení.

Duplikace Zprávy

 1. Sekce Moje finance – Cesťáky – záložka Zprávy – klikněte Zprávu, kterou chcete duplikovat. 
 2. Klikněte na (vpravo nahoře) a zvolte Duplikovat Zprávu. 
 3. Zadejte termín, na který si přejete duplikovanou Zprávu posunout a zvolte Posunout termín. 

Nejčastější dotazy k tvorbě zpráv u cesťáků

Spolucestující můžete přidat pouze do otevřené Žádosti či Zprávy v části Doplňující informace tak, že je vyberete ze seznamu uživatelů (může jich být více). Po uložení a odeslání ke schválení se všem spolucestujícím vytvoří v jejich aplikaci stejná Žádost/Zpráva, kterou následně sami odešlou ke schválení. Upravit Zprávu ze služební cesty a přidat k ní výdaje však musí každý sám.

 1. Ve webové aplikaci zvolte sekci Moje/Týmové finance → Cesťáky.
 2. Kliknete na zelené tlačítko Přidat cesťák.
 3. Zvolte, zda si přejete zadat Žádost či Zprávu.
 4. V sekci Informace o cestě vyplňte jako Cestovatele osobu, které chcete cesťák vytvořit.
 1. Sekce Moje finance – Cesťáky – Žádosti/Zprávy klikněte na Žádost/Zprávu.
 2. Klikněte na   a zvolte Odeslat kopii dalším cestujícím. 
 3. Vyberte uživatele a zadejte Odeslat kopii. 

Vytvoření hromadného cesťáku

Opakování jednodenní služební cesty

 1. Sekce Moje finance – Cesťáky.
 2. Vytvořte Žádost nebo Zprávu, případně vyberte již vytvořenou, klikněte na Ikona nastavení a zadejte Upravit žádost/zprávu.
 3. V detailu Žádosti/Zprávy klikněte na Ikona nastavení v části Trasa a zvolte  Opakovat cestu
  nebo zadejte přímo pod uvedenou trasou.
 4. Do kalendáře zadejte dny, kdy se cesta opakuje a potvrďte tlačítkem Opakovat.
 5. Hromadnou Žádost/Zprávu Uložte nebo Uložte a odešlete ke schválení.

Přidání cesty do hromadného cesťáku

 1. Sekce Moje finance – Cesťáky – vyberte otevřenou Žádost/Zprávu, do které chcete přidat cestu.
 2. Klikněte na Ikona nastavení a zvolte Upravit žádost/zprávu.
 3. V detailu Žádosti/Zprávy klikněte na Ikona nastavení  v části Trasa (Cesty) a zvolte Přidat cestu před/Přidat cestu za.
 4. Vyplňte cestu a hromadnou Žádost/Zprávu Uložte nebo Uložte a odešlete ke schválení.

Přerušení služební cesty

 1. Sekce Moje Finance – Cesťáky 
 2. Vytvořte první část cesty zadáním data a místa odjezdu (bod A) a data a místa příjezdu (bod B). 
 3. U poslední části trasy (bod C) klikněte na  pro smazání konce cesty (před přerušením cesty je možné mít bodů i více). 
 4. Zvolte Přidat další cestu a pokračujte v místě, kde jste předchozí cestu ukončili, zvolte datum a čas opětovného zahájení cesty a pokračujte ve vyplnění až do data a místa příjezdu. 
 5. Hromadnou Žádost/Zprávu Uložte nebo Uložte a odešlete ke schválení. 

Smazání cesty z hromadného cesťáku

 1. Sekce Moje finance – Cesťáky – vyberte Žádost/Zprávu, ze které chcete odebrat cestu.
 2. Klikněte na Ikona nastavení v části Trasa a zvolte  Upravit žádost/zprávu.
 3. V detailu Žádosti/Zprávy klikněte na Ikona nastavení u cesty, kterou chcete smazat a zvolte Smazat cestu nebo Rozklikněte cestu, kterou chcete smazat a přímo pod uvedenou trasou zvolte Smazat cestu.

Nejčastější dotazy k tvorbě zpráv u cesťáků

Jak zadám při opakované cestě více dnů najednou?  

Kalendář umožňuje i výběr nebo zrušení výběru:

 • všech pondělí / úterý / střed… kliknutím na název dne v týdnu (1),
 • celého týdne kliknutím na číslo týdne (2),
 • výběr konkrétního dne kliknutím na konkrétní datum (3),
 • všech dnů v měsíci (4). 

Příklad: Výběr všech pracovních dnů v měsíci

 1. Klikněte na „Vybrat všechny dny v měsíci“, tím se označí celý měsíc.
 2. Klikněte na název dnů v týdnu „so“ a „ne“, tím se zruší výběr sobot a nedělí.
 3. Následně můžete zrušit výběr jakéhokoliv dalšího dne v měsíci tak, že na tento den kliknete. 


Příklad: Výběr každého úterý v měsíci

 1. Klikněte na název dne v týdnu „út“, tím se označí všechna úterý v týdnu. 


Příklad: Výběr všech pracovních dnů ve 12. týdnu

 1. Klikněte na číslo týdne 12, tím se označí všechny dny týdne.
 2. Kliknutím na den 20 a 21 zrušíte výběr víkendových dnů. 

Kalendář umožňuje i výběr nebo zrušení výběru:

 • všech pondělí / úterý / střed… kliknutím na název dne v týdnu (1),
 • celého týdne kliknutím na číslo týdne (2),
 • výběr konkrétního dne kliknutím na konkrétní datum (3),
 • všech dnů v měsíci (4). 

Příklad: Výběr všech pracovních dnů v měsíci

 1. Klikněte na „Vybrat všechny dny v měsíci“, tím se označí celý měsíc.
 2. Klikněte na název dnů v týdnu „so“ a „ne“, tím se zruší výběr sobot a nedělí.
 3. Následně můžete zrušit výběr jakéhokoliv dalšího dne v měsíci tak, že na tento den kliknete. 


Příklad: Výběr každého úterý v měsíci

 1. Klikněte na název dne v týdnu „út“, tím se označí všechna úterý v týdnu. 


Příklad: Výběr všech pracovních dnů ve 12. týdnu

 1. Klikněte na číslo týdne 12, tím se označí všechny dny týdne.
 2. Kliknutím na den 20 a 21 zrušíte výběr víkendových dnů. 

Rozdíl mezi žádostí a zprávou

Jedná se o agendu spojující výkazy o pracovní cestě s připojenými výdaji a výpočtem stravného, kapesného a případných náhrad za danou cestu. V aplikaci můžete cesťáky vytvářet, schvalovat i vyúčtovat. Celý proces probíhá pomocí dvou formulářů.

 1. Žádost o služební cestu vyplňujete před cestou. Popíšete plánovanou trasu, případně zažádáte o kapesné.
 2. Zprávu ze služební cesty vyplňujete po cestě. Můžete jí vytvořit ze Žádosti o služební cestu.