Search
Close this search box.

Příprava na integraci s účetním systémem

 1. Zjistěte, do jakého účetního systému budete data přenášet.
 2. Podívejte se na naše webové stránky Přenos do účetnictví a zjistěte, jaký způsob přenosu dat pro váš účetní systém nabízíme.
 3. Kontaktujte vaše IT oddělení a požádejte o nastavení. V případě, že si s integrací neví rady, kontaktujte vašeho obchodního zástupce.

Podporované systémy

Money S3

 1. Sekce Nastavení – Integrace.
 2. Klikněte na , doplňte název pokladny a účtu a Uložte.

Money S4 a S5

Při vytváření speciálního exportu pro přenos výdajů do Money S4 / S5 používáme následující pravidla:

 • Výdaje do 10.000 CZK a pouze ty v CZK označujeme jako „ostatní závazky“.

 • Výdaje nad 10.000 CZK a všechny v zahraničních měnách označujeme za „přijaté faktury“.

Pohoda

Pro přenos výdajů budete potřebovat tzv „transformační šablonu“, kterou vám na vaši žádost připravíme. Při její objednávce informujte obchodního zástupce, jakou číselnou řadu v systému Pohoda v daný rok používáte pro přijaté faktury a ostatní závazky. 

Při nahrávání do Pohody se uplatní tato pravidla:

 • Výdaj nad 10.000 Kč nebo výdaj v jakékoliv výši v cizí měně se nahraje do agendy Přijaté faktury.
 • Výdaj do 10.000 Kč se nahraje do agendy Ostatní závazky.
 • Nákladová střediska, projekty a předkontace přenášíme z hlavičky výdaje.
 • Přenáší se měna výdaje a částka (u zahraničních výdajů tedy částka v původní měně).

Ostatní účetní systémy

Import dat je možný v případě, že váš účetní program umí importovat data přes API nebo ručně přes Excel nebo XML.  

Export Excel nebo XML

Tento export slouží zejména k dalšímu zpracování dat na straně účetního systému nebo Excelu. Při vytvoření exportu se položka výdaje označí jako exportovaná a není možné jí opakovaně vyexportovat, čímž zabráníte duplicitě. Jakmile export smažete, položky se znovu odemknou a je možné připravit nový export a znovu tyto položky vyexportovat.   

Napojení přes API

Fidoo public API poskytuje komplexní informace o datech, které jsou obsaženy v cloudové aplikaci Fidoo a mohou být díky tomuto API distribuovány a vyměňovány s libovolných systémem. Současná verze Fidoo API je umístěna na https://api.fidoo.com/v2/ a obsahuje: 

 • Sledování karetních transakcí
 • Přehledy o uživatelích aplikace
 • Přehled o Fidoo kartách
 • Orientace v parametrech a zůstatcích na Fidoo kartách
 • Vytvoření nového uživatele a objednání osobní Fidoo karty
 • Dobití a odbití osobní a týmové karty 

Pro přístup k datům přes public API je potřeba získat API klíč. Ten může vygenerovat hlavní správce v aplikaci Fidoo.