Search
Close this search box.
Úvod Podpora Expense management Účetní Money S3

Money S3

Příprava na integraci

 1. Zjistěte, do jakého účetního systému budete data přenášet.
 2. Podívejte se na naše webové stránky Přenos do účetnictví a zjistěte, jaký způsob přenosu dat pro váš účetní systém nabízíme.
 3. Kontaktujte vaše IT oddělení a požádejte o nastavení. V případě, že si s integrací neví rady, kontaktujte vašeho obchodního zástupce.

Podporované systémy

Money S3

 1. Sekce Nastavení – Integrace.
 2. Klikněte na , doplňte název pokladny a účtu a Uložte.

Money S4 a S5

Při vytváření speciálního exportu pro přenos výdajů do Money S4 / S5 používáme následující pravidla:

 • Výdaje do 10.000 CZK a pouze ty v CZK označujeme jako „ostatní závazky“.

 • Výdaje nad 10.000 CZK a všechny v zahraničních měnách označujeme za „přijaté faktury“.

Pohoda

Pro přenos výdajů budete potřebovat tzv „transformační šablonu“, kterou vám na vaši žádost připravíme. Při její objednávce informujte obchodního zástupce, jakou číselnou řadu v systému Pohoda v daný rok používáte pro přijaté faktury a ostatní závazky. 

Při nahrávání do Pohody se uplatní tato pravidla:

 • Výdaj nad 10.000 Kč nebo výdaj v jakékoliv výši v cizí měně se nahraje do agendy Přijaté faktury.
 • Výdaj do 10.000 Kč se nahraje do agendy Ostatní závazky.
 • Nákladová střediska, projekty a předkontace přenášíme z hlavičky výdaje.
 • Přenáší se měna výdaje a částka (u zahraničních výdajů tedy částka v původní měně).

Ostatní účetní systémy

Import dat je možný v případě, že váš účetní program umí importovat data přes API nebo ručně přes Excel nebo XML.  

Export Excel nebo XML

Tento export slouží zejména k dalšímu zpracování dat na straně účetního systému nebo Excelu. Při vytvoření exportu se položka výdaje označí jako exportovaná a není možné jí opakovaně vyexportovat, čímž zabráníte duplicitě. Jakmile export smažete, položky se znovu odemknou a je možné připravit nový export a znovu tyto položky vyexportovat.   

Napojení přes API

Fidoo public API poskytuje komplexní informace o datech, které jsou obsaženy v cloudové aplikaci Fidoo a mohou být díky tomuto API distribuovány a vyměňovány s libovolných systémem. Současná verze Fidoo API je umístěna na https://api.fidoo.com/v2/ a obsahuje: 

 • Sledování karetních transakcí
 • Přehledy o uživatelích aplikace
 • Přehled o Fidoo kartách
 • Orientace v parametrech a zůstatcích na Fidoo kartách
 • Vytvoření nového uživatele a objednání osobní Fidoo karty
 • Dobití a odbití osobní a týmové karty 

Pro přístup k datům přes public API je potřeba získat API klíč. Ten může vygenerovat hlavní správce v aplikaci Fidoo.