Search
Close this search box.
Úvod Newsletter – Novinky ve Fidoo aplikaci

Klíčové novinky v aplikaci v tomto roce

Podívejte se s námi na žhavé úpravy ve Fidoo aplikaci

 

✅ Cesťáky – vazba mezi Žádostí a Zprávou

Ve Fidoo aplikaci došlo k několika podstatným vylepšením týkajících se cesťáků. Aplikace tak pro vás bude v této oblasti mnohem intuitivnější a práce s ní jednodušší a přehlednější.

Zaměřili jsme se na lepší propojení mezi žádostí a zprávou z cesťáku. Již by tak nemělo docházet k tomu, že s dříve vytvořenou žádostí nebude propojena zpráva cesťáku ke konkrétní služební cestě. Dosavadní řešení neumožňovalo jednoduše zjistit, byla-li k dané žádosti vytvořena zpráva či nikoliv.

A co se tedy v cesťácích ve Fidoo aplikaci změnilo a vylepšilo?

 • Při vytváření samostatné zprávy (nikoliv jen ze žádosti) se vám zobrazí modál s nabídkou přiřazení žádosti, která nebyla přiřazena k jiné zprávě, splňuje časové okno a má shodného cestovatele.
 • Možnost přiřadit ke zprávě již existující žádost je nově přidána i do formuláře zprávy (viz. obrázek níže).
 • Po přiřazení žádosti ke zprávě se vám zobrazí možnost načtení všech dat ze žádosti do zprávy.
 • U žádostí/zpráv s existujícím přiřazením zprávy/žádosti se vám nově v listingu zobrazí ikona umožňující rozpoznat existenci tohoto propojení žádosti a zprávy (viz. obrázek níže).
 • V záložce „Informace“ v sekci „Podrobnosti“ u konkrétní žádosti/zprávy byl přidán prolink s ID propojené zprávy/žádosti (viz. obrázek níže).

✅ Přiřazení již schváleného výdaje do cesťáku nově i běžným uživatelem

Ve Fidoo aplikaci nově umožňujeme přiřadit do cesťáku běžným uživatelem i výdaje, které jsou v jiném stavu než jen „Otevřený“, a to až do stavu „Uzavřený“. To vám umožňuje si do cesťáku jednoduše přidat i dříve schválený výdaj (např. za nákup letenky nebo úhradu ubytování), nikoliv jen výdaj ve stavu „Otevřený“. Tuto možnost přiřazení již schváleného výdaje doposud měl pouze uživatel v roli Účetní.

✅ Push notifikace uživatelům při zamítnutí transakce

Provedli jsme nezbytné systémové úpravy, abychom byli schopni držitelům Fidoo karet posílat push notifikace v případě, že došlo k zamítnutí držitelem uskutečněných karetních transakcí. Kliknutím na notifikaci se vám po přihlášení do aplikace zobrazí detail dané transakce.

Držitel karty tak má nově možnost se obratem dozvědět i přesný důvod zamítnutí karetní transakce, ať už se jedná o nedostatek finančních prostředků na kartě, expiraci karty, chybně zadaný PIN anebo třeba překročení max. limitu pro platby kartou.

Tyto notifikace si můžete vypnout/zapnout ve webové verzi Fidoo aplikace v notifikačním centru v sekci „Karty“ (položka „Zamítnutí transakce“). Ve výchozím stavu jsou tyto push notifikace zapnuty.

✅ Refundace – vytvořený výdaj přiřazený držiteli karty je možné editovat

Provedli jsme drobné vylepšení Fidoo aplikace, které majiteli karetního výdaje umožní v případě vratky (refundace) tuto vratku editovat, tzn. doplnit k ní potřebné údaje nebo fotku stejně, jako je to možné u klasického výdaje. Po odeslání ke schválení proběhne klasický schvalovací proces a následně se bude vratka chovat stejně jako běžný výdaj, ale se zápornou částkou.

✅ Úpravy v dokumentu „Přehled Fidoo účtu a Fidoo karet“

Abychom zejména účetním více zpřehlednili obsah stávající položky „Poplatky Fidoo“ obsažené v tomto dokumentu v sekci „Přehled Fidoo účtu“, došlo k jejímu rozdělení na dvě nové, a to „Poplatek za služby Fidoo“ a „Poplatek za vydání/obnovu Fidoo karet“.

✅ Přiřazení projektu a nákladového střediska k uživateli  

Připravili jsme pro vás další významné vylepšení, které vám usnadní práci ve Fidoo aplikaci. Jedná se o možnost nastavit si u každého uživatele výchozí nákladové středisko nebo projekt, které se pak bude předvyplňovat na jeho výdajích a cestovních příkazech. Tito uživatelé budou mít zároveň možnost si při zadávání výdaje nebo cesťáku toto předvyplněné nákladové středisko nebo projekt jednoduše změnit dle potřeby.

Nastavení výchozího nákladového střediska nebo projektu se ve Fidoo aplikaci provádí v sekci Nastavení – Lidé – Profil – Výchozí nákladové středisko a projekt, a to kliknutím na „Upravit“. Právo nastavit, upravovat či smazat výchozí nákladové středisko nebo projekt konkrétnímu uživateli má ve Fidoo aplikaci Hlavní správce nebo uživatel disponující právem „Správa uživatelů a karet“.

 

✅ Úpravy public API a importu/exportu uživatelů  
Vytvoření možnosti přiřazení projektu nebo nákladového střediska k uživateli má dopad také do importů, exportů i public API. V rámci úprav public API jsme vám proto do všech souvisejících endpointů přidali nové fieldy pro ID projektu a ID nákladového střediska. Dále byla provedena úprava exportu, a to nejen pro formát XML, ale současně i pro formát XLSX, ve kterém došlo k rozšíření o nastavení výchozího nákladového střediska i projektu. Obdobná úprava byla provedena také pro import uživatelů, v němž došlo k nezbytnému přidání sloupců pro nákladové středisko a projekt, abyste si mohli provádět úpravy těchto parametrů automaticky.

Dále byla provedena úprava XML a současně i XLSX exportu uživatelů, do kterých byl nově přidán element idExpiration Date, abyste měli k dispozici ucelenou informaci s přehledem o expiraci dokladu totožnosti u všech vašich uživatelů Fidoo aplikace.

A také jsme pro vás rozšířili veřejný endpoint na úpravu uživatele „update-user“ o parametry firstName a lastName. Budeme tak pro vás v public API podporovat i změnu jména a příjmení uživatelů, u nichž evidujeme KYC statut „unknown“.

 

✅ Příznak expirace dokladů totožnosti uživatelů nově i ve Fidoo aplikaci 
Informaci o expiraci dokladu totožnosti jsme vám doplnili nejen do exportu uživatelů ve formátech XML i XLSX, jak uvádíme výše, ale také přímo do Fidoo aplikace do sekce Nastavení – Lidé. V případě již expirovaného dokladu se vám u daného uživatele zobrazí červená ikona a pokud má dojít k expiraci dokladu do 6 měsíců, bude se zde zobrazovat žlutá ikona.

 

✅ Vylepšení možnosti exportu Účetních kategorií
Nedávno jsme pro vás vyvinuli možnost exportu Účetních kategorií z Fidoo aplikace ve formátu XML a zároveň jsme vám slíbili, že vám dodáme možnost tohoto exportu i ve formátu XLSX. A to nyní také plníme 😊.

Tento export vám umožní si jednoduše a pohodlně vytvořit přehled třeba pro kontrolu anebo aktualizaci existujících účetních kategorií. Funkce je dostupná v sekci Nastavení – Výdaje – Účetní kategorie.

Záleží nám na tom, aby pro vás bylo Fidoo opravdovým pomocníkem ve vaší každodenní práci – ať už jste běžným uživatelem, finančním správcem anebo účetní.

Vyšli jsme tedy vstříc vašim požadavkům a zavedli ve výdajích možnost vytvoření účetních kategorií.

Účetní kategorie slouží k jednoduchému a rychlému rozlišení výdajů uživatelem a tím i k následnému zefektivnění práce a úspoře času účetních.

✅ Nové: Zavedení účetních kategorií výdajů

Účetní kategorie nyní najdete ve Fidoo aplikaci v menu Nastavení – Výdaje. K jednotlivým zadaným účetním kategoriím zde samozřejmě můžete přiřadit požadované předkontace a tím zejména účetním významně ulehčit a zpříjemnit každodenní práci částečnou automatizací zaúčtování.

V obrázku níže naleznete pro ukázku sadu účetních kategorií, které si ve Fidoo aplikaci můžete založit anebo si můžete vytvořit své vlastní: 

A jaké výhody a možnosti nastavení vám toto řešení přináší? 

 • Výrazná úspora času a práce účetních 
 • Základní rozlišení výdaje zvládne každý uživatel  
 • Přiřazení účetní kategorie k výdaji i přes mobilní aplikaci 
 • Flexibilita řešení je samozřejmostí: 
  • Možnost přidat účetní kategorie do povinných položek 
  • Možnost vytvořit si vlastní sadu účetních kategorií dle svých potřeb 
  • Možnost editace, přidání, mazání jednotlivých položek kategorií 
  • Dostupné fulltextové vyhledávání pro výběr předkontace

V budoucnu bychom chtěli tuto novinku dále vylepšovat a nabídnout vám další užitečné funkcionality, např. možnost exportu/importu účetních kategorií či jejich přidávání přes public API, abychom vám umožnili editovat jednotlivé kategorie a přizpůsobovat si je svým potřebám a preferencím, a to jednoduše, rychle a pohodlně. 

✅ Nové: Úpravy exportu nákladových středisek a předkontací

V minulém vydání releasových novinek jsme vás informovali o možnosti exportu nákladových středisek a předkontací z Fidoo aplikace do XML formátu. Nyní jsme si pro vás připravili dříve avizované rozšíření v podobě možnosti exportu nákladových středisek i předkontací také do XLSX formátu.