Fidoo API

Application Programme Interface, neboli rozhraní dovolující přístup k funkcím či datům Fidoo aplikace z externích aplikací nebo jiných služeb. Díky našemu API si můžete vyřídit základní úkony ve Fidoo aplikaci a získat informace o uživatelích, Fidoo kartách a karetních transakcích.

0