Práva a role ve Fidoo aplikaci

Veškeré nastavení si klient nebo jím určená osoba provádí přímo ve Fidoo aplikaci. Každý uživatel má individuálně nastavena práva a případně i klíčové role, které přímo ovlivňují množství funkcí Fidoo pro konkrétního uživatele.

Vedle těchto rolí lze každému uživateli nastavit další práva jako například schvalování výroby Fidoo karty, schvalování dobití karty ad. Toto nastavení lze přenést do nastavení firmy, nastavení daného týmu, nebo profilu každého uživatele. Jeden uživatel může nést libovolnou kombinaci práv i rolí.

Klíčové role

Klíčové role mají výrazně větší práva než běžný uživatel. Mohou například převádět prostředky z Fidoo účtu na jednotlivé karty, identifikovat uživatele či objednávat platební karty. Specifika jednotlivých klíčových jsou popsány níže.

Statutární zástupce

Zástupce firmy s nejvyššími pravomocemi shodný s osobou (jednatel či zplnomocněný zástupce), která podepsala Rámcovou smlouvu a odsouhlasila Obchodní podmínky. Změna Statutárního zástupce je možná pouze zaměstnancem Front office.

Hlavní správce

Nastavuje Fidoo dle požadavků firmy, přidává/odebírá uživatele, nastavuje schvalovací procesy a přiděluje určité Klíčové role (například Účetní), objednává a převádí prostředky jednotlivé karty. Hlavní správce však nemůže dát pokyn k převodu peněžních prostředků z Fidoo účtu zpět na firemní účet klienta.

Finanční správce

Může převádět peněžní prostředky z Fidoo účtu na karty Fidoo nebo dát pokyn k převodu peněžních prostředků z Fidoo účtu zpět na Firemní účet klienta.

Účetní

Má viditelnou nabídku Účetní agenda pro snadný export dat z Fidoo aplikace do libovolného účetního nebo ERP systému. Má dostupnou nabídku Nastavení a také Firemní finance pro kontrolu finančních toků. Účetní nemůže dát pokyn k převodu peněžních prostředků z Fidoo účtu zpět na Firemní účet klienta.

Zmocněnec AML

Zástupce zplnomocněný Společnostmi Direct Fidoo Payments a Direct Fidoo k identifikaci osob dle AML zákona pro vydání karty uživateli. Je určen hlavním správcem a povinen projít online školením, na základě kterého získá oprávnění identifikovat uživatele. Bez AML zmocněnce a procesu identifikace nelze aktivovat Fidoo platební karty.

0
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Podobné návody