Jak zažádat o zástup v době nepřítomnosti

O nastavení zástupu v době nepřítomnosti lze zažádat níže uvedeným způsobem pomocí funkce Mimo kancelář.

  1. Přihlašte se do webové aplikace.
  2. V pravém horním rohu klikněte na černý štítek se svým jménem.
  3. Zvolte možnost Mimo kancelář.
  4. Nastavte období a případně doplňte poznámku.
  5. Potvrzením se žádost odešle Hlavnímu správci v aplikaci k potvrzení.

Žádost je platná až po jejím schválení Hlavním správcem aplikace. Pokud potřebujete v průběhu toho, kdy jste Mimo kancelář, do aplikace, stačí se přihlásit. Funkcionalita tím nebude nijak pozastavena.

0