Kde najdu export transakcí na kartě?

Export transakcí z karty najdete ve webové aplikaci v sekci Moje/Firemní finance -> Karty->Transakce. V tomto rozhraní si pomocí tlačítka Nastavit filtr můžete vyfiltrovat požadované karty/období. Na základě přednastaveného filtru, se vám po kliknutí na piktogram s šipkou otevře v dolní části obrazovky lišta s tlačítkem Export transakcí. Po kliknutí na toto tlačítko se vám do počítače stáhne excelový soubor.

0