Dá se karta přenést na jiného uživatele?

Pokud je vydána jako karta osobní, tak nedá. Týmové karty si ale mohou zaměstnanci ve Fidoo předávat libovolně, pokud jsou ověření AML Zmocněncem.

0