Nemůžu přidat účtenku k výdaji

Pokud jste běžný uživatel, účtenku lze přiložit pouze k výdaji, který je ve stavu Otevřený. Pokud se výdaj zobrazuje jako Schválený, kontaktujte osobu s rolí Účetní, která může výdaj zamítnout. Tím se jeho status vrátí do stavu Otevřený a účtenku bude možné přiložit.

Status všech vašich výdajů vidíte ve webové aplikaci v sekci Moje/Firemní finance -> Výdaje.

0